Daniel Färm: Avgå, Pourmokhtari!

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) för avgå, anser AiP:s politiska redaktör Daniel Färm.

Klimatpolitiska rådet sågar högerregeringens politik. Den kommer för första gången på drygt 20 år att öka klimatutsläppen istället för att minska dem. Det är mycket allvarligt. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) bör nu ta sitt ansvar för detta – och avgå.

Det är Sverigedemokraternas klimatförnekande grundsyn som ligger bakom detta. Deras ansvar för att Sverige får svårt att nå klimatmålen får inte glömmas bort.

det är klimatminister Romina Pourmokhtari (L) som försöker legitimera de sänkta ambitionerna

Men det är klimatminister Romina Pourmokhtari (L) som försöker legitimera de sänkta ambitionerna. Hon har sagt att klimatmålen ligger fast och att Sverige visst ska nå dem. Nu visar det sig att det inte stämmer. Pourmokhtari har också försvarat de planerade kraftiga sänkningarna av bensin- och dieselpriserna genom att minska reduktionsplikten maximalt. Det är ett förslag som direkt ökar utsläppen.

Dessutom har regeringen försvårat för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och slopat elbilsbonusen – vilket har bidragit till att minska efterfrågan på elbilar. Detta motverkar den nödvändiga omställningen av trasnportsektorn.

Sverige kan inte ha en klimatminister som försöker ”greenwasha” den SD-styrda regeringspolitiken

Det duger inte. Sverige kan inte ha en klimatminister som försöker ”greenwasha” den SD-styrda regeringspolitiken, och som inte förmår upprätthålla de höga ambitioner för omställning och sänkta utsläpp som alla andra regeringen under 2000-talet – både socialdemokratiska och borgerliga – har haft. Klimatminister Romina Pourmokhtari bör därför avgå!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken