Debatt: Dags för Sverige – kärnvapenfri zon

Ingen lag förbjuder kärnvapen på svensk mark i dag. Debattörerna anser att det brådskar och förutsätter att partikongressen ska landa i förslag till förändring av lagen

Margot Wallström redogör på ett utmärkt sätt i en artikel i AB 1/3 för hur den svenska regeringen aktivt vill arbeta för en kärnvapenfri värld.   Hon varnar för såväl Rysslands som USAs signaler om ökning av kärnvapen och tankar om användning av dem.

Även om kärnvapenländerna har minskat sina arsenaler så finns det i dag 16 000 kärnvapen, varav 2 000 är redo att omgående avfyras. Kärnvapenmakterna nöjer sig inte med det. USA är berett att satsa upp till drygt 1 000 miljarder dollar under tre decennier för att förbättra sitt kärnvapenprogram och såväl Ryssland som Kina arbetar aggressivt för att ta fram en generation av mindre men effektivare bomber.

Margots artikel innehåller en serie av viktiga förslag för att begränsa kärnvapen och är i överensstämmelse med motioner från ett flertal arbetarekommuner till partikongressen. Partistyrelsen vill på allvar pröva alla åtgärder som har förutsättningar att bidra till att föra världen närmre målet en kärnvapenfri värld.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]Det finns ingen lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark.[/blockquote]

Vad vi saknar är åtgärder som vi i Sverige själva kan vidta nationellt; såsom att anta en lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark och deklarera Sverige som en kärnvapenfri zon. Båda dessa åtgärder kommer att begränsa kärnvapenmakternas agerande och bidra till att föra världen närmare målet en kärnvapenfri värld.

Det finns ingen lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark. Vi har en deklarerad princip att kärnvapen inte får föras in i Sverige men då kärnvapenmakterna varken bekräftar eller förnekar förekomsten av kärnvapen och detta inte kontrolleras, vet varken regering, riksdag eller svenska folket om kärnvapen förs in i Sverige. Därtill kommer att en regering – låt säga en kommande borgerlig regering – själv kan bevilja eller vägra tillstånd till införsel av kärnvapen utan att tillfråga riksdagen.

En lag är brådskande och kan enkelt ske genom att den gällande kärntekniklag från 1984 tillförs en mening som finns i motsvarande lag i Finland: ”Det är förbjudet att införa kärnvapen i Sverige.”

En kärnvapenfri zon är en konkret åtgärd för att minska kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium, främja avspänningen och öka vår säkerhet.

De åtta kärnvapenfria zonerna i världen begränsar kraftig kärnvapenmakterna och omfattar 99 procent av allt land på södra halvklotet och 74 procent av allt land utanför kärnvapenmakterna.Sverige drev länge kravet på en kärnvapenfri zon i Norden liksom i Europa. Det är dags att ta upp den frågan igen. Det skärpta läget i Östersjön ger en kärnvapenfri zon i Sverige ensamt eller tillsammans med Finland ny aktualitet.

Vi förutsätter att den socialdemokratiska partikongressen kommer att stödja också dessa två viktiga krav.

Maj Britt Theorin, chef för svensk nedrustning 1982–1991, motionär
Lawen Redar, kongressombud
Thomas Hammarber

 

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.