Debatt: Dags för regeringen sluta tveka om transpersoner!

Sören Juvas, ordförande för HBT-S i Visby

Det är dags för regeringen att sluta tveka när det gäller transpersoners rättigheter, skriver HBT-S ordförande Sören Juvas.

Veckan är fylld av politik. Engagerade personer, organisationer och politiska partier möts nu under Stockholm Pride. Det handlar om politik, fest, glädje, men också om sorg och oförståelse inför den breda majoritetens oförmåga att ta vissa frågor på allvar. En av de frågor som nu allt mer hamnar i fokus är könstillhörighetsutredningen.

Könstillhörighetsutredningen tar upp frågor som rör transpersoner, vilka lagar och regler som styr och påverkar vardagen för personer som har en könsidentitet som skiljer sig från den som fastställdes då de föddes.

Den kom för flera år sedan, nu har de departementsinterna utredningarna om könstillhörighetslagen kommit att bli en snackis bland oss alla som kan frågan. Varför händer inget? Var fastnar det? Frågor som rör transpersoner tenderar alltid att hamna i en konstig seg gegga. Makthavare och beslutsfattare som vanligtvis inte har några som helst problem att tänka klarsynt och ta beslut blir som förvirrade. Det går förundransvärt trögt.

Transpersoner kom inte med i den förändring av lagen om hets mot folkgrupp när den utvidgades till att även omfatta sexuell läggning. Nu har nuvarande regering fört upp frågan, vilket sker först femton år efter den förra förändringen. Det är bra och det är stort. Att ta bort tvångssteriliseringen tog orimligt lång tid, det gick så långt att den svenska hållningen att tvinga människor till tvångssterilisering uppmärksammades internationellt innan det kom till en lagändring.

När frågan om ersättning till de som blivit tvingade till tvångssterilisering dök upp var Gabriel Wikström en av de politiker som faktiskt agerade snabbt utan den fördröjning som är så vanlig när det gäller transfrågor. För mig är det här orimligt med denna tröghet som så ofta förekommer. Ibland undrar jag om det är någon form av kastraktionsångest som ger sig tillkänna.

Det kan vara så att man inte har egen erfarenhet, det kan vara så att man inte förstår och greppar vad frågan handlar om. Men under den tid som regeringen nu tvekar och inte tar frågan på allvar är det en stor grupp i samhället som lider. Man behöver inte förstå allt, man behöver inte ha egen erfarenhet. Det är inte så svårt att lyssna till de berörda och det är det som måste göra.

Jag anser att det räcker med tvekan från den svenska regeringen. Socialdemokratin har alltid varit ett parti med förmågan att genomföra reformer som underlättar vardagen för grupper satta på undantag. D

ärför måste denna tvekan sluta. Det duger inte att land efter land genomför förändringar som underlättar livet för transpersoner världen över samtidigt som vi står och trampar vatten. Regeringen måste sluta tveka och leverera en proposition i frågan och där man ta bort åldersgränsen för ingrepp i könsorganen, detta är en fråga för läkarna att avgöra, och för att ändra juridiskt kön. Att ändra juridiskt kön ska vara en enkel administrativ process där den enskilde fattar beslutet själv.

Sören Juvasförbundsordförande HBT Socialdemokrater

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.