Claes Nordmark: En stridsskola i norr
är viktig säkerhetspolitik

Foto: Pressbild/Försvarsmakten

Den S-ledda regeringen har de senaste åren, efter brett samförstånd mellan partierna i Försvarsberedningen, satsat mer resurser på Försvarsmakten. Mot bakgrund av det tyvärr allt dystrare omvärldsläget är det såklart rätt väg att gå. 

Vi kan i efterhand konstatera att den svenska optimismen på 1990-talet med kraftiga neddragningar på Försvarsmakten var för stor och att nya hot har uppstått sedan dess.

Vladimir Putin vill återgå till kalla krigets dagar och återigen dela upp Europa och världen i intressesfärer mellan stormakterna. Han har visat att han inte tvekar att ta till våld för att uppnå sina mål. 

Även Kina har spänt bågen. President Xi Jinping har satt målet att Kina ska vara USAs jämlike på alla områden senast 2035.

Nu sker satsningar på strategiskt viktiga försvarsområden. Ett sådant är Gotland, eftersom den som kontrollerar Gotland även kontrollerar Östersjön.

Ett annat område där det satsas är Norrbotten, där det finns såväl betydelsefulla råvaror som högvärdig energi och viktiga produktionsanläggningar. När Arktis isar smälter finns det risk att det blir fler konflikter kring ishavet. 

Den makt som vill kontrollera ishavet måste långsiktigt även kontrollera det närmaste landområde, vilket är Nordkalotten där Norrbotten utgör en stor del. Den som kontrollerar Norrbotten har därför god kontroll över Nordkalotten.

Fördelarna med att stärka upp här i norr är flera, som att vi har riktiga vintrar och här skapas därför god vinterstridsförmåga som behövs för att kunna försvara hela vårt land. 

En annan fördel är förstahands-
kännedomen om det strategiskt viktiga geografiska området.

I Boden, som är landets största garnisonsstad sedan länge, har vi redan etablerade styrkor. Här märker vi av satsningarna när allt fler soldater och officerare verkar vid Norrbottens regemente I 19, Bodens artilleriregemente A 8 och Norra militärregionen.

För att ytterligare förbättra slagkraften krävs emellertid ännu en sak: att det inrättas en stridsskola i norra Sverige, med placering i Boden, för utbildning av officerare. Den behövs för att utbilda officerare i att kunna verka i subarktisk miljö, för vi måste ha mycket goda kunskaper i vinterstrid.

Stridsskolan i norr behövs även för att stärka personalförsörjningen i en tid när många fler yrkesmilitärer behövs och den skulle ge förbanden i Boden, Arvidsjaur, Luleå och Umeå en god utbildningsplattform.

Att inrätta denna stridsskola vore en effektiv säkerhetspolitisk åtgärd som dessutom borde kunna få bred parlamentarisk uppslutning.

Claes Nordmark är kommunalråd (S) Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner