Claes Nordmark: ”Bra jobbat partikamrater – och vi kan ännu bättre!”

Tack, partikamrater för era insatser! Vårt parti gjorde en stark valrörelse och gick framåt både på nationell nivå och i stort sett i hela landet. Det är en bedrift att gå framåt efter åtta år vid regeringsmakten. Det ska vi vara stolta över! Samtidigt ska vi dra lärdomar av valet så att vi kan växa ännu mer 2026 och 2030.

Här i Bodens kommun gick det riktigt bra och vi ökade från 34 till 48 procent, vårt bästa resultat sedan 1994. Många bodensare tycker att (S) har fått i gång en väldigt bra utveckling i hela kommunen och de vill att vi ska få fortsätta med det arbetet i samma höga tempo.

Visst har vi haft draghjälp av att H2 Green Steel ska etablera sitt enorma gröna stålverk här. Men att stålverket etableras just här har ingenting med tur att göra utan med målmedvetet arbete, med satsningar på företagens villkor, landsbygdsutveckling, föreningsliv och kommunens egen personal. Det har skapat en positiv utveckling. Bodens kommun har klättrat till plats 44 i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet. Vi har två år på rad vunnit SKRs mätning ”Insikt”, något som ingen kommun har lyckats med före oss. Under mandatperioden har även Bodens kommun fått priset som Sveriges mest föreningsvänliga kommun. Allt detta stärker stoltheten och framtidstron. Vi kan se ett ökat intresse från fastighetsägare att bygga i Boden. Positiva spiraler växer fram.

Jag har fått frågan från andra håll i landet om vilka lärdomar som kan dras av resultatet i Boden. Det jag brukar svara är att vi som folkrörelse måste ha både folk och rörelse med oss. Rörelsen kommer av vårt momentum, vårt partis tydliga och positiva framtidsvision som vi arbetar mot och sätter dagordningen utifrån. Folket – ja, det är förstås alla människor som involveras genom att vi arbetar med varje del av kommunen. På så sätt känner alla att de är med på vår framtidsresa, vilket skapar en stark lagkänsla.

Jag tror även att vi som parti behöver arbeta ännu mer med att stärka det individuella ledarskapet och kommunikationen hos alla oss S-företrädare runt om i landet. I dag röstar folk inte bara på parti, de röstar även på oss som individuella företrädare för partiet. Se till exempel hur vi på nationell nivå lyfte fram vår fantastiska partiordförande Magdalena Andersson som en stark anledning att rösta på oss. Så behöver vi även arbeta mer på regional och kommunal nivå.

Utöver vår nationella valanalys, som leds av Ida Karkiainen och Leif Jakobsson, så bör partiet även tillsätta en analysgrupp med särskilt fokus på hur vi kan återupprätta förtroendet för vårt parti på landsbygden. Om vår politik inte upplevs skapa framtidstro på landsbygden så kommer vi att fortsätta tappa röster där och då får vi det tufft i nästa val.

Låt oss ta det som en utmaning inför 2026 och 2030! I år gjorde vi en riktigt bra valrörelse – och vi kan ännu bättre. Så framåt partikamrater, nu jobbar vi vidare med att driva en politik som bidrar till hela Sveriges utveckling!

Claes Nordmark är kommunalråd (S) i Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner