Civilsamhället mobiliserar kring klimatmöte

– Arbetarrörelsen hör självklart hemma på en sådan här konferens. Det handlar om vilket samhälle vi vill forma för vår framtid, säger Cajsa Unnbom, metodrådgivare för miljö och klimat på Palmecentret, en av de många gräsrotsorganisationer som deltar i arbetet kring Stockholm+50.