”Cirkulär ekonomi ger arbetstillfällen”

Erik Nises, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge (S):

1. Kan full sysselsättning och höjda välfärdsambitioner baseras på en cirkulär ekonomi? Hur då/varför inte?

Cirkulär ekonomi handlar vad jag förstår om att skapa ett hållbart bruk av resurser genom regleringar. Inom ramen för demokratiskt beslutade regler, till exempel på att saker måste kunna återanvändas, kan ny lönsamhet uppstå. Men det kan också vara så att hållbarhet får kosta och att de kostnaderna kan betala fler människors löner. Alla marknader är alltid reglerade efter moraliska principer. Det är helt klart så att det finns ekonomiska vinstmarginaler som kan minskas för att skapa både miljövinster och sociala vinster, till exempel högre sysselsättning.

2. Vilken roll kan kärnkraft spela för klimatomställningen?

Kärnkraften är förstås ett fossilfritt energislag med mycket stor potential att ersätta fossila energikällor på ett förutsägbart och storskaligt sätt. Jag tror det kommer spela en betydande roll. I Sverige är den helt avgörande redan nu.

3. Bör svensk jobbtillväxt ske primärt inom industrin eller tjänstesektorn?

Jag tycker det verkar dumt att sätta dem i motsatsförhållande. En privat servicesektor som bygger på att de som jobbar med att producera det livsnödvändiga har råd att unna sig resor, nöjen, kulturupplevelser, krogbesök och annat kul är ett tecken på att samhällen mår bra och oerhört värdefull.

Men vi kan förstås inte bygga starka välfärdssamhällen på att alla springer runt och kokar kaffe och städar åt varandra eller gör reklamfilmer. Det finns inga demokratiska välfärdssamhällen utan avancerad industriell produktion (och starka fackföreningar). Grunden för all ekonomi är produktion av det vi behöver för att leva: hus, mat, kläder, energi, medicin, men för att det där ska fungera krävs ju också en servicesektor. Städning, administration, it-system, skola, vård och omsorg.

I Sverige har vi välfärdssystemen som tar hand om mycket av den allra viktigaste servicen. Nu har vi prövat att det privata kapitalet får vara där och stöka runt och det leder uppenbarligen inte till att det blir lättare för en kommun att finansiera välfärden. En stor industrietablering däremot…

Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet:

1. Kan full sysselsättning och höjda välfärdsambitioner baseras på en cirkulär ekonomi? Hur då/varför inte?

Ja, en cirkulär ekonomi där vi tillvaratar alla resurser som kan tillvaratas kommer innebära många nya arbetstillfällen. Ett tydligt exempel är de kläder som i dag hamnar på avfallstippar runtom i världen i stället för på en återvinningscentral, som i en cirkulär ekonomi i stället återvinns och ges nytt värde in i tillverkningen. Men det gäller såklart inte bara konsumentvaror – cirkularitet i sektorer som industri, bygg och anläggning och råvaror kommer skapa många nya jobb när till exempel slagg från gruvbrytning ges det värde det faktiskt har och utvinns istället för att deponeras.

2. Vilken roll kan kärnkraft spela för klimatomställningen?

Tills dess att produktionen av förnybar el är fullt uppskalad och elnäten är utbyggda har vi användning av de svenska reaktorer som i dag är i drift. Däremot vill vi varken se att man tummar på säkerheten eller går in med subventioner av åldrande kärnkraft, och vi tror inte att investeringar i kärnkraft är där våra pengar gör störst nytta. El från förnybar elproduktion är i dag många gånger billigare än el från kärnkraft och efterfrågas därför av de energiintensiva branscher som vill etablera sig i Sverige. Miljöpartiet vill satsa på det som ger störst effekt för att sänka utsläppen, sänka hushållens och företagens elkostnader och kapa vårt importberoende av skurkstater.

3. Bör svensk jobbtillväxt ske primärt inom industrin eller tjänstesektorn?

Vi behöver jobbtillväxt inom båda sektorerna. Klimatomställningen innebär ett stort antal nya jobbtillfällen i tillverkningsindustrin såväl som i basindustrin, det ser vi redan. Samtidigt har vi ett akut behov av fler anställda i skola, vård och omsorg, som ökar med ökade ambitioner. Digitalisering kan lösa delar av expansionen, men i takt med att vi med rätta förväntar oss mer av offentlig sektor kommer också behovet av välfärdsarbete öka.