Carlsson: Brexit uttrycker något väldigt farligt

Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Storbritannien går till val idag. Valet domineras av Brexit.

– Brexit uttrycker något väldigt farligt. Tron att man genom att dra sig undan så slipper man problem. Att man klarar sig bättre på egen hand än om man i Europa försöker lösa problemen tillsammans, säger tidigare statsministern Ingvar Carlsson.

Ingvar Carlsson gjorde i dag ett inhopp i den politiska debatten när han och Anne-Marie Lindgren presenterade sin nya utgåva av boken ”Vad är socialdemokrati?” (Tankesmedjan Tiden). Den resonerar bland annat om hur socialdemokratin förhåller sig till dagsaktuella frågor kring högerpopulism och migration.

Detta alltså samma dag som britterna går till val. Ett val som helt domineras av Brexit, som i sin tur bygger på folkomröstningen som präglades av högerpopulistiska strömningar kring nationen och invandringsfrågan.

– Det är väldigt konservativa värderingar som ligger bakom Brexit. Det är satsa på dig själv. Strunta i omvärlden. Problemen har uppstått för att vi har med andra människor och andra länder att göra. Det här är väldigt, väldigt farliga stämningar, säger Ingvar Carlsson.

– De finns ju även i Förenta Staterna, i andra europeiska länder och här hemma. Det här är inte bara ett problem för Storbritannien, det är ett problem för alla demokratiska partier och framför allt för socialdemokratiska partier. Det här är stämningar som vi måste ta på allvar och bekämpa.

Ingvar Carlsson var statsminister när Sverige lämnade in sin ansökan om att gå med i den europeiska gemenskapen och  han spelade en avgörande roll i Ja-segern i folkomröstningen 1994. Just med budskapet att det är bättre att vara med och påverka och att det finns frågor som behöver lösa på internationell nivå.

– Brexit har haft den paradoxala effekten att medvetandet i övriga länder, om att man måste ha en europeisk gemenskap, den har ökat. Risken att andra länder ska följa efter Storbritannien är nog nu inte särskilt stor, säger Ingvar Carlsson.

Jeremy Corbyn. Foto: Garry Knight

Inom svensk socialdemokrati är Labours partiledare Jeremy Corbyn omstridd. Vissa tycker att S borde inspireras av Labour, som ändå fick 40 procent i valet 2017, har lyckats ökat medlemsantalet och mobiliserat gräsrotsaktivister, samtidigt som europeisk socialdemokrati krisar. Andra menar att Corbyn tagit partiet för långt vänsterut för att bli valbar.

Carlsson får frågan om inte Labours radikala valmanifest kan inspirera de svenska Socialdemokraterna inför valet 2022.

– Jag har varit inspirerad av brittiska Labour. I min ungdom och i början av under regeringsperioden tyckte jag att Labour hade mycket att bidra ned. Men den nuvarande partiledningen har jag uppriktigt sagt lite svårt att förstå ibland. Jag tycker inte att vi ska kopiera Labour, för de har gjort en del misstag, svarar Carlsson.

– Men den finns ett intressant stråk i både Storbritannien och i Förenta Staterna, att framför allt unga människor är attraherade av ett mer radikalt budskap. Det tycker jag att vi ska lyssna in och lära av när vi planerar för framtida valrörelser.

Socialdemokraternas partisekreterare, Lena Rådström Baastad som är på plats vid presentationen nickar instämmande.

– Det är någonting i samhället nu som gör att man vågar tro ännu mer på ungdomar och kvinnor i politiken, säger Ingvar Carlsson som även väger in klimatrörelsen i det här optimismen, säger Ingvar Carlsson.

– Det är väl tillåtet för mig, som bildade den första jämställda regeringen, att säga det: Det är kvinnor och ungdomar som får ta ett ökat ansvar för radikala värderingar blir praktisk politik.