Carina Ohlsson: Det dödliga våldet måste uppmärksammas och motarbetas

Jag behöver inte skrolla långt ner i nyhetsflödet för att hitta artiklar om våldsbrott utfärdade av gängkriminella. Rapporteringarna, de efterföljande presskonferenserna och de politiska förslagen för att få stopp på våldet är många.

Unga män skjuter andra unga män, och det måste få ett slut! Uppmärksamheten vi ger kriminaliteten är med all rätt och den kanske till och med borde vara ännu större. För den har bitit sig fast i vårt samhälle på ett sätt som kräver stora politiska reformer och attitydförändringar bland både politiker och invånare.

Men det räcker inte att prata gängkriminalitet när vi pratar om våld. Jag ber dig därför stanna bara upp i några sekunder, tänk efter och läs nästa mening långsamt. De senaste två månaderna har sju kvinnor mist livet, i samtliga dessa fall är det män som har eller har haft en relation med kvinnan som nu är misstänkt för mord.

Följdfrågan blir då högst relevant, vad har samhället gjort för att förhindra att detta ska ske? Var är regeringens extrainsatta presskonferenser med skarpa politiska förslag? Hittills har ordet jämställdhet inte ens nämnts av statsministern inom ramen för det svenska ordförandeskapet.

De senaste två månaderna har sju kvinnor mist livet, i samtliga dessa fall är det män som har eller har haft en relation med kvinnan som nu är misstänkt för mord.

Vi måste våga prata om det dödliga våldet, men för att kunna göra det behöver vi också prata om problemet i bredare termer, för det börjar inte med våld som är så grovt att det leder till en dödlig utgång. Mäns våld mot kvinnor är vidrigt och oacceptabelt, men tyvärr inte ovanligt och i dag har minst en fjärdedel av alla kvinnor upplevt våld i en nära relation.

I många fall där en kvinna utsätts för våld i en nära relation finns det också barn involverade. Barn som tvingas umgås med sin pappa som de många gånger sett slå mamma, trots att mamma vågat anmäla och pappa har blivit dömd.

Allt för många barn vittnar om en extrem rädsla över det tvångsumgänge som en domstol fastslagit. Barnets rättigheter ska aldrig hamna i skymundan av föräldrarnas rättigheter att umgås med sina barn, än mindre när föräldern är en dömd förövare. Även det har vi de senaste veckorna fått se kan ha de mest förödande konsekvenserna.

Vi behöver säkerställa att brott mot kvinnor och barn tas på allvar och att rättssystemet fungerar som det ska.

Vi behöver säkerställa att brott mot kvinnor och barn tas på allvar och att rättssystemet fungerar som det ska. Men lösningen är inte bara en fråga om rättssystemet. Det handlar om att varje dag fortsätta att bryta tystnaden, förändra normer och attityder.

Att säga att mäns våld mot kvinnor är ett av våra mest utbredda samhällsproblem är ingen överdrift. För att förändra det behöver frågan upp på den politiska dagordningen. Lika många förslag som vi ser för att få stopp på gängkriminaliteten, lika många förslag behövs för att få stopp på våldet mot kvinnor.  

Det är vår uppgift att stå upp för kvinnors och barns rättigheter. Våldet MÅSTE uppmärksammas och motarbetas, för inte en kvinna till ska fråntas livet från en man hon har eller har haft en relation med.

Carina Ohlsson är socialdemokratisk Europaparlmentariker