C och SD agerar ihop – bidragsfuskare blir M-råd

Bengtsfors är kommunen där Moderaterna har utsett en dömd bidragsfuskare till kommunalråd och där Centerpartiets och Sverigedemokraternas toppnamn skriver gemensamma motioner.

Moderaterna gick till val på lag och ordning och hårdare tag straff för bidragsfuskare. Därefter utsåg partiet i Bengtsfors Stig Bertilsson (M) till kommunstyrelsens ordförande. Han är dömd för grovt bedrägeri med bidrag och tagit ut miljonbelopp i inkomstgaranti.

Bertilsson (M) var 1996 den förste riksdagsledamoten att bli avsatt av en domstol. Hovrätten slog fast att han hade lurat till sig en halv miljon kronor för mycket i presstöd till sitt tidningsföretag.

Bertilssons comeback var kontroversiell. MP-ledamoten Bernt Petzäll motionerade om att kommunen borde pröva om Bertilsson hade rätt att sitta i fullmäktige. Han hade ju förbrukat sin rätt att sitta i riksdagen, enligt rätten.

– Det här är händelser som ägde rum för över 20 år sedan. Stig Bertilsson har vårt fulla förtroende, sa Anders Forsberg, ordförande för Moderaterna i Bengtsfors när Bertilsson nominerades.

Bertilsson kunde ta makten tack vare Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det tidigare S-L-MP-styret föll 2018, sedan L halverats och MP ramlat ur. Centerpartiet valde då – i strid med Annie Lööfs löfte – tillsammans med M och KD, en valteknisk samverkan med SD.

– Vi har fördömt det. Vi har också haft många och långa samtal med de lokala företrädarna där för att få dem att tänka annorlunda, säger Annie Lööf om Bengtsforsuppgörelsen till Expressen i mars.

C-gruppledaren i Bengtsfors, Per Jonsson, vill spela ned den politiska betydelsen av uppgörelsen. Men faktum är att Centerpartiets respektive Sverigedemokraternas mest kryssade namn i valet, Jerker Johansson (C) och Nore Johansson (SD), till och med skriver gemensamma motioner till fullmäktige.

Nore Johansson (SD) argumenterar i fullmäktiges talarstol för en motion han skrivit tillsammans med sin bror Jerker Johansson (C) (mitten).

Detta är unikt i Sverige. I andra kommuner är det kontroversiellt att ens rösta på SD-motioner.

– Som politisk ledare för Centerpartiet står man upp för sin politik och sina värderingar. Men sen har vi också uppsatta riktlinjer om vilka vi samarbetar med. Och vi samarbetar inte med SD lokalt, regionalt eller nationellt, säger Lööf.

C-SD-samarbetet i Bengtsfors blir än tydligare av att Jerker Johansson (C) och Nore Johansson (SD) är bröder. Jerker Johansson sitter nu i kommunstyrelsen. Har Jerker skrivit en motion så går Nore upp och argumenterar för.

Redan under regeringsbildningsprocessen ville Jerker Johansson att Lööf skulle göra upp med Kristersson och ta stöd av SD.

– Jag har aldrig varit någon vänstersympatisör, utan vill se en borgerlig alliansregering fullt ut. Därför hade det varit bra med en omröstning så att medlemmarna fick säga sitt, sa Jerker Johansson till Dalslänningen.

Efter valet förde den nye M-gruppledaren Stig Bertilsson direkta samtal med SD.

– Jag har lärt känna SD-politikerna ganska väl och det är bra personer som vill Bengtsfors bästa. De har tydligt deklarerat att de är ett borgerligt parti och vi kommer att ha ett bra samarbete, sa Stig Bertilsson (M) i fullmäktige.

Men det var Centerpartiet som, liksom på riksplanet, hade avgörandet. C-gruppledaren Per Jonsson belönades efter uppgörelsen med 20 procent av Stig Bertilssons kommunalrådsarvode.

Officiellt hette det att Jonsson (C) arvoderades för att ”ägna särskild tid åt infrastruktur och regionala frågor”. Men Jonsson (C) sitter inte i Fyrbodals kommunalförbund, där frågorna avhandlas, det gör Bertilsson och S-gruppledaren Per Eriksson.

Motiveringen, att kommunen har så dålig ekonomi att Stig Bertilsson förväntas ”i ännu högre grad fokusera på kommuninterna frågor”, väckte uppmärksamhet.

– Som det är i kommunalpolitiken så blir ibland politiken underordnad vilka poster man kan få, säger Per Eriksson (S).

Nyligen skapade Bertilsson (M) riksrubriker genom att skriva brev till regeringen och varna för att Bengtsfors kommun riskerar att gå i konkurs, när asylsökande söker socialbidrag (försörjningsstöd).

– Visst är det tuff ekonomi för små kommuner. Men vi har haft överskott i Bengtsfors kommun sedan 2003, förutom i fjolåret. När Stig tog över hade vi fyllt på ladorna med 59 miljoner, säger Per Eriksson (S).

M i Bengtsfors kampanjar nu för ett bidragstak. Men Stig Bertilsson har själv levt på bidrag i en lång rad år.

Trots att han sparkades från riksdagen visade det sig att Bertilsson tog ut inkomstgaranti från staten med hänvisning till sitt tidigare riksdagsuppdrag. Detta samtidigt som han drev sitt tidningsbolag med vinst. Inkomstgarantin kunde han ta ut eftersom han gav sig själv endast 3 000 kronor i månaden i vd-lön.

– Det är inte en fråga om moral, det är en fråga om regelverk, sa Bertilsson till Aftonbladet.

Bertilsson har fortsatt att leva på statlig inkomstgaranti visar AiP:s genomgång. Han har tagit ut totalt 2,5 miljoner kronor under åren 1996–2012. Inför valet 2018 krävde Moderaterna hårdare prestationskrav för dem som går på bidrag.