”Bygger kontaktnät och utbyter erfarenheter”

Linus Hellman och Theresia Jansson är båda väldigt nöjda med Valvinnardagarna.

Under helgen som gått samlades runt 500 valledare från hela Sverige på ett hotell i Solna för att slipa argument och dra upp strategier tillsammans med partisekreterare Tobias Baudin. Han vill se hela partiet dra åt samma håll i den stundande valrörelsen.