Debatt: Bygg samhället från tidig ålder

Barn staplar kloss

Samhällsbygget måste börja i tidig ålder. Det är viktigt att bygga ut Unga Örnar och SSU i våra förorter så att barn lär sig att de kan vara med och forma sin framtid och kanalisera sin ilska, skriver två aktiva i Akalla S-förening.

Det är klart att det finns stora samhällsutmaningar kvar i Sverige och Stockholm. Trots att pisaresultaten vänt så är ojämlikheten mellan skolorna i toppen och de i botten kvar. Det finns en solsida i landet och en skuggsida.

Men vi måste också komma ihåg att arbetarrörelsen byggt ett anständigt samhälle. En modell som är bättre än de flesta andra länders i synen på jämlikhet, frihet och jämställdhet. Såväl i teori som i praktisk mening. För att arbetarrörelsen ska fortsätta att kunna driva en progressiv politik krävs det också att vi finns och är mer aktiva i bostadsområdena. Vi båda två är aktiva och bor  i Järva, ett område som ligger cirka 20–25 minuter med tunnelbana från Stockholms innerstad.

Efter många år i Stockholms  innerstad jobbar jag, Esme, nu i Järva Folkets Park och är insatt i området på heltid. Att  söka jobb i innerstaden är inte ens tänkbart för mig. Jag befinner mig i ett område där det behövs och finns så mycket goda krafter. Dagligen träffar jag eldsjälar som gör nyttja och skillnad för området unga som äldre. Där det finns utmaningar finns det utrymme för dolda krafter. Om utrymmet inte fylls med goda krafter de onda kan ta över.

Efter att ha jobbat inom förskolan i Husby, är jag, Anders, numera riksdagsledamot från Järva. Riksdagens plattform gör det möjligt att ha en löpande dialog med föreningar i området och koppla ihop progressiva krafter. Utöver det så är jag aktiv i den lokala örnföreningen.

Vi är rätt bra på rätt riktning.  FolketsHus-etableringen som är en del av rörelsen  har varit framgångsrik i Husby. Vi har många eldsjälar som har engagerat sig ideellt och Folkets Husby har ett 50-tal medlemsföreningar och privatpersoner som är lokalt verksamma.

Järva har Stockholms enda folkpark som är aktiv för folkbildning och kultur av olika slag.
Unga Örnar finns i Husby, Akalla och Tensta och gör ett fantastiskt bra arbete med demokratiskolor och läger för barn. Hopp och framtidstro förmedlas i aktiviteterna. Barnen lär sig att de själva kan vara med och forma sin och områdets framtid. En rörelse som vill växa måste börja med de minsta. Därför bör arbetarrörelsen satsa så att det finns Unga Örnar i både förorter och bruksorter. Det är solidaritet i praktiken och genom verksamheten skapas det förståelse för att vi är olika.

[blockquote author=”” pull=”pullright”]I Järvaområdet finns det ett otroligt stort engagemang. Vi har många förortsfeminister, aktiva kvinnor i området vilka gjort stora insatser. [/blockquote]

SSU är en viktig kraft för att fånga upp unga människor. I SSU-verksamheten kan mycket av den ilska som finns kanaliseras till politisk, konkret handlingskraft. Därför måste satsningar på att bygga ut Unga Örnar gå hand i hand med ökat samarbete och stöd till SSU så att rörelsen kan finnas från Unga Örnar till Fonus.

I Järvaområdet finns det ett otroligt stort engagemang. Vi har många förortsfeminister, aktiva kvinnor i området vilka gjort stora insatser. Ett resultat av deras engagemang och driv är att Husby centrum byggs utifrån feministisk stadsplanering. Just så att kvinnor ska få rätt till det offentliga rummet.

Engagemanget från folk från båda sidor av fältet har varit enormt efter den senaste tidens tragiska skjutningar. Det har startats ett enormt folkbildande arbete.

Dessutom sjunker arbetslösheten i Järvaområdet. I Rinkeby är det just nu fler i sysselsättning än någonsin förut. Fortfarande är alldeles för många arbetslösa men för första gången på länge går det åt rätt håll. Arbetarrörelsen är som bäst när praktisk politik och reformer går hand i hand. Det är så vi kunnat bygga det stora förtroende som socialdemokraterna fått i val efter val.

Vi är väl medvetna  om utmaningarna i både förort och glesbygd och har styrkan, viljan, engagemanget och verktygen för att möta dem. Samhällsbyggandet måste börjas i tidig ålder med rätt verktyg som har grundelementen jämlikhet, jämställdhet, alla människors lika värde. Sunda, demokratiska grunder som kompass för livet, helt enkelt.

Esme Güler, S-kvinna, aktiv i Akalla S-förening
Anders Österberg, ordförande Unga Örnar, aktiv i Akalla S-förening

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.