Busch Thors välfärdssvek

Ebba Busch Thor gick i Almedalen till hård attack mot regeringen för långa väntetider till äldreboende. Men när Busch Thor var äldrekommunalråd i Uppsala var kommunen en av de kommuner som hade flest köande till äldreboende i landet.
Dessutom fick Ebba Busch Thor mest böter i hela landet för att inte ordna bostäder åt funktionshindrade.

Pressad av opinionskrisen vill Ebba Busch Thor profilera KD hårdare mot de äldre. Tidigare har partiet lovat att avskaffa pensionärsskatten.

I Almedalen lovade hon en äldreboendemiljard som ska fördelas i de kommuner som klarar att erbjuda plats inom tre månader efter biståndsbeslut.

– Våra äldre utsätts i dag för ett stort välfärdssvek när man levt ett helt liv och hamnar i behov av vårdboendeplats och får höra att det inte finns någon plats, sa Busch Thor.

Hon berättade en historia om en 90-årig man från Eslöv som påstods ha tagit livet av sig när han inte fick en plats på ett äldreboende. Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eslöv, menar att uppgifterna inte stämmer, och kräver en ursäkt.

Det stämmer dock att många kommuner har svårt att få fram äldreboendeplatser i rimlig tid. Det vet KD-ledaren av egen erfarenhet. Busch Thor är själv en av syndarna.

Busch Thor var kommunalråd i Uppsala 2010–2014 med ansvar just för äldreomsorgen. 2014 var Uppsala femte sämsta kommun i landet i antal köande till plats på ett äldreboende.

29 äldre hade väntat upp till sex månader, 13 äldre hade väntat 7–12 och fem äldre hade väntat i över ett år på en plats när Busch Thor lämnade över makten i Uppsala till de rödgröna. Att jämföras med den genomsnittliga väntetiden på drygt 50 dagar. Detta enligt siffror till Inspektionen för vård och omsorg IVO (Dagens Samhälle 2015).

Kommunerna är skyldiga att rapportera hur många som väntar i mer än tre månader på en beviljad plats på äldreboende. Om kommunerna inte lever upp till det kan det bli böter. KD vill nu höja bötesbeloppen.

Även här vet Busch Thor vad hon talar om. Hon fick nämligen mest böter i hela landet 2014.

IVO granskar även hur kommunerna ordnar bostäder till funktionshindrade. Uppsala var, under Ebba Busch Thors tid som kommunalråd, sämst i landet sett till utdömda straffavgifter. 7,5 miljoner 2013–2014.

I ett fall rörde det sig om en ung funktionshindrad man som sökt ett boende med personalstöd sedan 2007.

”Förvaltningsrätten skriver att mannen inte ställt några speciella boendekrav som varit svåra att uppfylla. Ändå har kommunen inte vidtagit några särskilda åtgärder för att få fram ett lämpligt boende utan bara hänvisat till att det inte gått att ordna”, rapporterade UNT med rubriken ”Uppsala sämst på särskilt boende”.

Busch Thor rasade i Almedalen mot sådana ”välfärdssvek”.

– Att få beskedet: Det finns ingen plats till dig.

– Vi har en regering som har ett högt tonläge om välfärden, men som lovar runt i valrörelsen och håller tunt, sa Ebba Busch Thor.

Spara