Busch Thor talar mer om Sverige än om familjen

 

Ebba Busch Thor (KD) talade i dag Uppsala när Kristdemokraternas riksting inleddes. AiP:s genomgång visar att KD-ledaren oftare talar om Sverige och det svenska än om partiets traditionella profilfrågor familjen och de äldre.

Busch Thor har tagit KD högerut, från en mer allmänborgerlig linje under Göran Hägglunds partiledarskap till en tydligare konservativ position, som betonar lag och ordning, försvar och nationella intressen.

Detta är också något som syns i en kvantitativ genomgång av KD-ledarens tal. AiP har granskat Ebba Busch Thors alla officiella linjetal, på partiets riksting (inklusive dagens tal), hösttalet, kommunkonferens- och Almedalstal. (Totalt 25 620 ord)

Det visar sig att Busch Thor oftare pratar om Sverige än om familjen eller äldreomsorgen.

I talen har KD-ledaren nämnt Sverige/svenska 180 gånger, familjen 125 och värderingar 106. Därefter följer barn och äldre, med 101 respektive 89 tillfällen.

Hennes tal i Almedalen 2016 om svenska värderingar framför en gigantisk svensk flagga blev omdiskuterat.

– Sverige, Sverige älskade land. Jag älskar dig, inte bara för att dina jordgubbar är de godaste, för att dina ängar och hagar är de finaste eller för att dina skärgårdar är de vackraste. Jag älskar Sverige för att det är mitt hem, sa Busch Thor.

Busch Thor talar mycket om värderingar. Mer lik Alf Svensson än Göran Hägglund därvidlag. Men medan Alf Svensson ofta talade om ”människovärdet” inte bara i fråga om det ofödda livet, utan även  i kontrast till ”penningvärdet”, så talar Busch Thor ofta om värderingar i ett svenskt perspektiv.

– Andra länder var rikare, hade bättre klimat och bättre handelsförbindelser. Men vi hade värderingarna.

– Sverige befinner sig mitt i en värderingskris. Värden som byggt vårt hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är hotade.

Men högersvängen har inte gett resultat i opinionen, när nu både Sverigedemokraterna och Moderaterna konkurrerar om dessa röster. Partiet ligger kvar under riksdagsspärren. Detta samtidigt som vården klättrar på listan över frågor väljarna tycker är viktigast.

Med ett år kvar till valet försöker Busch Thor nu återknyta till vård och äldreomsorg med ”välfärdslöftet”.

– Vi vill ta ledartröjan i välfärdsfrågor, säger Busch Thor idag.

Samtidigt handlar stridsfrågorna på rikstinget, platserna i ledningen och flyktingfrågan, just om Busch Thors politiska vägval. Lars Adaktusson eller Emma Henriksson som andre vice ordförande samt tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd?

Ebba Busch Thor
Antal ord i talen
Sverige/svenska             180
Familj                                125
Värderingar/värden       106
Barn                                  101
Äldre                                  89
Jobb                                   64
Skola/utbildning             63
Skatt-                                63
Vård/sjukvård                  54
Polis                                   30
Flykting                              12
Kristen/kristna                 6    (ej Kristdemokraterna)
Valfrihet                             6
Religion                              3
Moral                                  3
Etik                                      1
Vårdnadsbidrag                 1
Abort                                  0

Fotnot: Alla olika former av orden har räknats med, exemplevis barn och barnomsorg, eller skatter och skattehöjning osv.

Spara