”Budget med bra fördelningsprofil”

Trots det nya mittensamarbetet skiljer sig budgeten 2021 tydligt från tidigare M-ledda regeringars, menar finansminister Magdalena Andersson (S).

– De som skrivit att den här budgeten skulle vara svår att svälja för socialdemokrater, att vi har betalat ett högt pris för regeringsmakten, det är nog dags att gå hem och skriva om.

När Stefan Löfven slöt januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna fanns det S-röster som menade att både de politiska eftergifterna och de opinionsmässiga riskerna var för stora och att det hade varit bättre att lämna över regeringsmakten till Moderaterna.

Ett dussin ändringsbudgetar, en pandemi och en nu historisk återstartsbudget på 105 miljarder senare ger Magdalena Andersson kritikerna svar på tal. Med 40 miljarder till välfärden, gröna investeringar, ett nytt pensionstillägg för fattigpensionärer som jobbat ett helt yrkesliv, beslut om avskaffad pensionärsskatt och höjd a-kassa som ger dubbelt så många 80 procents ersättning.

Budgeten innehåller en rad skattesänkningar. 75 miljarder i offentliga investeringar och välfärdspengar och 30 miljarder i skattesänkningar varav 19 tillfälliga.

Nio miljarder i sänkta arbetsgivaravgifter, något som S tidigare hårt kritiserat, menar Andersson att man kan se som ett branschstöd, eftersom flera sektorer där många ungar jobbar har drabbats extra hårt av pandemin.

Men finansministern poängterar att den fördelningspolitiska profilen är ett socialdemokratiskt lyckopiller.

– Det är en väldigt tydligt omfördelande effekt. Ett socialdemokratiskt hjärta tar ett glädjeskutt när man ser en sådan här fördelningsprofil.

Det gäller för låga inkomstgrupper men även för kommunsatsningen, vilket är viktigt eftersom välfärden i sig är omfördelande.

– Det är skillnad mot hur regeringen Reinfeldt agerade under finanskrisen. Om en tredjedel av skattebortfallet då täcktes upp av staten så täcker vi upp tre gånger så mycket. Det spelar roll om det är en socialdemokratisk eller en moderat statsminister hur man hanterar välfärden i en kris, säger Magdalena Andersson.

Även om man väger in att coronapandemin hjälpt till att sätta tyngdpunkten på välfärden och pengar för en gångs skull inte varit ett problem samt att allt inte är permanent så tas flera steg i ny politisk riktning.

Regeringen menar att budgeten bidrar till 75 000 fler jobb 2021 och en dryg procentenhet lägre arbetslöshet. I den finns satsningar på trygghet i omställning, de handlar om att den höjda a-kassan och de sänkta trösklarna blir kvar till 2022 samt om fler utbildningsplatser och arbetsmarknadspolitiska insatser. 2 400 kronor mer i månaden för en bagare som förlorat jobbet i branden i Älvsbyn.

Magdalena Andersson kallar det ”en ny arbetslinje som fungerar, som är till för vanligt folk”.

– Man inte ska behöva lämna hus och hem när ett virus eller en brand gör att du blir av med jobbet. Men det är också viktigt att vi kan upprätthålla köpkraften i ekonomin och heller inte lasta över kostnader på kommunernas försörjningsstöd.

Facket kräver att a-kasseförstärkningarna permanentas. Som det nu ser ut blir det en valfråga.

Utöver totalt 22,5 miljarder i ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner innehåller budgeten lika mycket i riktade satsningar för att beta av vård- och utbildningsskulden som byggts upp under pandemin, skolor i utsatta områden samt till att långsiktigt stärka äldreomsorgen och ge personalen möjlighet att studera. Totalt satsas 42 miljarder till kommunsektorn. Ytterligare ett par miljarder till fler poliser samt platser i ungdoms- och kriminalvården.

Elva miljarder går till gröna investeringar, som skapar jobb redan 2021. Det handlar bland annat om att bygga och renovera hyresbostäder, järnvägsunderhåll och en stor satsning på bredband i hela landet.

– Det är en budget för att vi ska jobba oss ur krisen, säger Magdalena Andersson när hon kommer till riksdagen med budgeten.

Oppositionen ifrågasätter jobbeffekterna av budgeten.

– När vi tidigarelägger investeringar i solceller, laddinfrastruktur, bredband järnvägsunderhåll och vägunderhåll, och när vi ger pengar till kommuner och regioner så att de inte behöver säga upp personal utan tvärtom kan anställa så skapar det jobb här och nu.