Brottsbekämpning ska inte utgå från etnicitet

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) (näst längst till vänster) på pressträff om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet tillsammans med Richard Jomshof (SD) (andra från höger), Torsten Elofsson (KD) (vänster) och Martin Melin (L) (höger). Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet

En given utgångspunkt för den som försöker att rota sig i Sverige borde vara att man här ska kunna känna just den tillit till samhället som gäller för oss som är födda i Sverige, skriver Mats Hellström, tidigare socialdemokratiskt statsråd.

”Ty av den kärlek som går genom Världen
Föll ock en strimma in i min själ

Erik Gustaf Geijers ”Natthimlen” handlar om tillit.

Hur står det till i dagens Sverige? Det förs en intensiv kampanj – en del säger kulturkrig – om migrationen. Man kan vara för en strikt eller generös invandringspolitik. Men vilken ståndpunkt man än intar så kvarstår frågan Hur ska de som får uppehållstillstånd eller medborgarskap – många eller få – sedan behandlas av det svenska samhället ? 

En given utgångspunkt borde vara för den som söker att rota sig i vårt land att man här ska kunna känna just den tillit till samhället som gäller för oss som är födda i Sverige. Alternativet är att man misstänkliggörs mer än vi ”vanliga” svenskar också om man är hederlig, inte är del av gängkriminalitet, välfärdsbrott eller liknande. Brottsbekämpning ska var tuff och ha sin grund i verkliga händelser och grundade misstankar. Den ska inte utgå från etnicitet!

 Detta kan låta som självklarheter men verkar inte vara det för närvarande.

Tidöregeringen tillsätter nu ett antal utredningar, som leder till att de som är nya och har etablerat sig i Sverige inte kan känna sig säkra här. Det finns hot om att tidigare tillvunna medborgerliga rättigheter kan upphöra. Uppehållstillstånd kan dras in på till synes godtyckliga och svårförklarliga grunder. Utlandsfödd vårdpersonal är oroade över nya krav på minimilöner som nödvändiga för att få stanna i landet.

En uppmaning till regeringen. Tänk en gång till! Bidra inte till att skapa ett Sverige där misstro blir allmän och sprider sig långt in i ett samhälle som blir kallt, hårt och ogästvänligt. Regeringen har också satt upp andra och tillväxtfrämjande mål att attrahera för kunskap, kompetens och forskning  att söka sig till vårt land Bilden av ett land där utlänningar är ovälkomna vore definitivt inte hjälpsamt. Det skulle också spä på den negativa bild av Sverige som nu sprids av illasinnade krafter  på olika håll i världen.

Låt inte Havamals dystra medeltida råd bli modernt:

Träd över ingens tröskel in förrän du spejat och spanat, ty ovisst är att veta var ovänner sitta borta på salens bänkar

Mats Hellström 
tidigare statsråd

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.