Britt-Marie, 45, stör Lööfs C-makeover

Foto: Lina Nydahl/CUF

Centerpartiets förtroenderåd antar 28 maj en ny ”Framtidsagenda inför 2030”. Annie Lööf som red fram på en nyliberal våg, talar nu om samarbete i den breda mitten.

Inte konstigt av ungdomsförbundets Britt-Marie-film skaver.

”Bland allianspartierna är det Centern som tagit över Moderaternas roll som det mest nyliberala partiet”, skriver Mats Wingborg i Arena Idés rapport om partiernas arbetsmarknadspolitik inför valet 2018, ”Vem står upp för arbetsrätten och lönerna?”.

Inför valet 2022 gör Annie Lööf en makeover. Partiet som ibland kallas arbetsgivarorganisationen ”Almegas politiska gren” ska locka nya väljare med en pragmatisk mittenprofil, ny framtidsagenda och ny logotyp.

– Ska vi ha en facklig verksamhet som blir mer och mer maktgalen och fördömande, undrar Lööf?

Nej, det säger inte hon idag. Det sa Lööf på centerstämman 2005, som vice ordförande i CUF. Sedan kryssades hon in i riksdagen, motionerade om platt skatt och avskaffad Las och blev partiledare efter att ha lett en valanalys med krav på ett tydligare liberalt idéprogram.

Lööf hånar inte längre Olof Johanssons samarbete med Göran Persson, utan leder det parti som S-politiker runt om i landet helst vill samarbeta med. Likt Macron i Frankrike ska Lööfs Centerparti lyfta när de historiska regeringsbildarpartierna sladdar. ”Framåt” heter det, inte höger eller vänster.

Därför är filmen där ordföranden i Centerpartiets ungdomsförbund, Réka Tolnai, ondgör sig över ”Britt-Marie, 45”, förödande. Den sätter åter bilden av ett antifackligt högerparti.

– Inga onödiga sosselagar ska kunna stoppa dig. Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie, 45, som har suttit kvar i fikarummet i flera år istället för hårt arbetande unga, säger Tolnai som vill avskaffa Lagen om anställningsskydd, Las.

Kritiken mot budskapet i filmen har handlat om nedvärdering av kvinnor i arbetslivet, om klassförakt och om att påståendet att kompetens inte spelar någon roll vid uppsägningar är felaktig. Detta samtidigt som dagens arbetsmarknad, inte minst för unga, blir allt mer otrygg.

Andelen behovs- och timanställda ökat kraftigt, medan längre visstidsanställningar som vikariat har minskat. Timanställning utgjorde 6 procent av alla tidsbegränsade anställningar 1990, men 41 procent år 2016.

Tolnai säger att hon ville skapa publicitet. Ungdomsförbund får lov att vara spetsiga, men det rimmar illa med att moderpartiet samtidigt lanserar sig som pragmatiskt mittenparti. Tolnai låter helt enkelt som Annie Lööf gjorde innan hon blev partiledare.

Det var 2010 som CUF lanserade en kampanj, där facket, kollektivavtalsmodellen och Las attackerades. ”Fuck facket 4-ever”, förklarade CUF iförda gröna clownnäsor.

Dåvarande CUF-ordföranden Magnus Andersson  (idag Demervall) är i dag policychef på Centerpartiet.

Kampanjen fick stark kritik.

– Jag står inte bakom den kampanjen. Jag har varit med i facket sedan 2003 och ser för min del ett stort värde i att gå samman och driva gemensam sak i vissa frågor. Den svenska modellen är uppbyggd kring arbetsmarknadens parter. Jag tycker att språkbruket som Cuf använde är väldigt olyckligt, sa Lööf som ny partiledare 2011 till TCO-tidningen.

Detta trots att hon 2008 motionerade i riksdagen i enlighet med CUF:s krav och menade  att en ”maktförskjutning till LO-förbunden har gått överstyr” och att fackliga sympatiåtgärder var ”orättfärdiga”.

Så när Cuf i november 2020 återupplivade sin Fuck facket-slogan markerade Lööf snabbt att fackförbunden ”är otroligt viktiga för arbetsmarknadens funktion och människors trygghet”.

Enligt Tolnai är Britt-Marie en figur hon hittat på, men i själva verket är hon klassisk CUF-retorik.

”Vi i CUF släpper idag vår kampanj mot ungdomsarbetslöshet, den tröga arbetsmarknaden, sega fack som ogillar ungdomar… Vi vet att LAS är till för Lars, 58, men inte ger något skydd åt den som står utanför arbetsmarknaden”, skriver tidigare CUF-ordföranden Hanna Wagenius på sin blogg 2010 om ”Fuck facket 4-ever” eller ”Arbetsmarknaden är ett jävla skämt” som kampanjen hette.

En av kommentarerna till Wagenius inlägg spär på med att ”Maj-Britt, 64,5” gick före ”Lars, 58”, i turordningen. Detta trots att ”hon inte hade de rätta kvalifikationerna”, men ”hade rätt enligt LAS att gå före i kön”.

Britt-Marie och Maj-Britt som går och drar benen efter sig utan kvalifikationer krockar med med bilden från pandemins välfärdsarbetare. Dessutom stämmer inte heller premissen i CUF-utspelet om Britt-Marie anställningstrygghet. Detta enligt TCO:s tankesmedja Futurion, som under mätt människors oro över försämrad anställningstrygghet 2016 till 2020.

”det är Britt-Marie som känner sig mest otrygg. I gruppen kvinnor 50–64 år har andelen oroliga gått från 60 till 69 procent. Kvinnor i övre medelåldern har redan en svag ställning på arbetsmarknaden och den har blivit ännu svagare”, skriver Ann-Therése Enarsson och Carl Melin, vd respektive forskningsledare vid Futurion i Expressen.

Centerpartiets högersväng brukar kopplas till näringslivets politiska skolning. Det är ingen tillfällighet att rektorn för Stureakademin och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro, Caspian Rehbinder, är tidigare vice ordförande i Centerstudenter.

Centerstudenter gav i februari Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson, ett pris som årets centerparlamentariker, en bild av en brinnande LO-borg.

– Centern har gått från att vara ett folkrörelseparti till att bli Svenskt Näringslivs experimentlåda. De visar än en gång att de ser ner på vanliga knegare och saknar respekt för parternas arbete, sa Johan Lindholm, Byggnads ordförande, till Arbetet.

S och C kan vara i början av ett nytt längre samarbete. Men CUF-utspelet visar på utmaningarna. I dagens januariavtal är det arbetsmarknadspolitiken som är mest omstridd. Utöver konflikterna kring arbetsrätten och Arbetsförmedlingen har den ökade tillträdesrätten för regionala skyddsombud röstats ned.

Nästa generation C-politiker står alltså till höger om partiledningen i dessa frågor och odlar fortfarande antifackliga värderingar.

Annie Lööf drömmer om en ny storhetstid för Centerpartiet. Senast Centern var det stora breda mittenpartiet med statsministerposten stod det i partiprogrammet: ”Anställningstryggheten skall säkras för alla grupper, om så krävs genom lagstiftning.”