Bosättarna måste lämna tillbaka mark

Den judiska bosättningen Migdalim nära den palestinska staden Nablus. Foto: Ariel Schalit/AP/TT (Arkivbild)

Israel måste erkänna Palestina, som en egen stat och därmed återlämna de ockuperade områdena, avveckla bosättningarna och muren som byggts på Västbanken, skriver Carl Lindberg (S), Uppsala.

”Inga mer pengar till Netanyahus krigsmaskin” var sammanfattningen av senatorn och tidigare presidentkandidaten Bernie Sanders tal till senaten 9 februari. Sanders är själv jude. Hans släkt mördades till stora delar under Förintelsen. Han inleder med orden: ”Idag är vi vittne till en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. Den utspelar sig rakt framför våra ögon och vi får inte vända oss bort från denna verklighet. Den 7 oktober genomförde Hamas en fruktansvärd terrorattack, som dödade 1200 oskyldiga, som tog mer än 230 som gisslan och där mer än 100 av dem fortfarande hålls i fångenskap. Detta startade det nuvarande kriget det som dödat mer än 27 000 palestinier och skadat 68 000 människor där 2 tredjedelar är kvinnor och barn och otroliga 1,7 miljoner drivits från sina hem i Gaza, nära 80 % av befolkningen.” 

På många platser i Sverige lever ett stort antal palestinier som vittnat om många års personliga erfarenheter av de övergrepp som konflikten Palestina/Israel inneburit och av liv i flyktingläger ända sedan 1948. Många av dem och deras anhöriga är i dag våra socialdemokratiska partivänner som bidragit till att utveckla vårt partis starka internationella solidaritet. 

Det ofattbart brutala dödandet av oskyldiga barn, kvinnor och män har nu pågått i över fem månader och ännu anas inget slut. Och Israels förtryck av palestinierna har nu pågått i över 75 år. 

FN beslutade 1947 att dela upp det brittiska mandatet Palestina. Av marken skulle 56 procent bli judarnas stat, 43 procent palestiniernas och Jerusalem internationaliseras. Det krig som följde efter FN-beslutet jagade iväg omkring 750 000 av befolkningen det vill säga 2/3-delar av invånarna och Israel besatte 78 procent av landet. 

Efter sexdagarskriget 1967 ockuperar Israel Västbanken. Den mur Israel låtit bygga är helt byggd på ockuperad mark, omgärdar byar, bosättningar, stora delar av Jerusalem och dess illegala bosättningar. Vid byggnationen förstördes 12 000 hus och 10 000 hektar odlad mark togs i anspråk. En stor andel av de få öppningarna i muren är inte tillåtna för palestinier att passera genom. Enligt den internationella domstolen i Haag är muren i strid med folkrätten på grund av dess ekonomiska, sociala och humanitära konsekvenser för palestinierna. 

Samtidigt har Israel byggt omfattande bosättningar inne på Västbanken och i Gaza. På Västbanken utgör de en stor andel av området. Det innebär över 260 000 bosättare och i Östra Jerusalem 200 000. Att tillåta och rent av uppmuntra 400 000 bosättare på ockuperat område är en uppenbar kränkning av folkrätten. 

Human Right Watch har i en rapport 2021 slagit fast att den israeliska regeringen ”demonstrerat en avsikt att bibehålla judiska israelers dominans över palestinier i hela Israel och de ockuperade territorierna och dess systematiska förtryck av palestinier och inhumana handlingar begångna mot dem” utgör apartheidbrott.   

Den respekterade israeliska människorättsorganisationen B´Tselem har efter 32 års verksamhet slagit fast att Israel är en apartheidstat från havet till floden, visserligen med olika teknik i tillämpningen på de olika områdena – syftet är dock detsamma: att bevara judisk överhöghet. 

Bernie Sanders avslutar sitt tal till senaten med orden: ”Mr President, jag kan inte finna ord för hur fruktansvärd denna situation kan bli. Frågan är hur många fler barn och oskyldiga som kommer att krossas i denna process. Mr President, det är alldeles klart att förutom en total förstörelse av Gaza har Netanyahu ingen plan.”  

Förenta Nationerna måste nu tvinga fram en plan, där säkerhetsrådets enhälliga resolution nr 242 från 1967 kan utgöra grunden, som innebär ett slut på dödandet och medför en lösning av denna snart 80-åriga konflikt, genom krav på omedelbart eldupphör följt av förhandlingar syftande till en tvåstatslösning. Arabstaterna måste erkänna Israels rätt till sin egen stat, inom säkra och erkända gränser och Israel måste erkänna Palestina, som en egen stat och därmed återlämna de ockuperade områdena, avveckla bosättningarna och muren som byggts på Västbanken.  

Carl Lindberg
ledamot av kommunfullmäktige (S) Uppsala

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.