Boom där rök M-budskapet!

Anna Kinberg Batra och Moderaterna har larmat om ”en miljon människor i utanförskap”, ett räkneexempel som experterna sågar.  Men nu räcker inte ens siffertrix för att bekräfta M-retoriken. ”Utanförskapet” förväntas bli lägre 2018 än vid maktskiftet 2014.

AiP berättade i juni om hur Moderaterna bluffar med utanförskapet. Genom att hänvisa till antalet helårsekvivalenter av sjukpenning, a-kassa, arbetsmarknadsstöd eller ekonomiskt bistånd så ger partiet bilden av ”utanförskapet” växer dramatiskt.

LÄS MER I E-TIDNINGEN: ”Ny bluff om utanförskapet – så siffertrixar Anna Kinberg Batra” / AiP

Detta trots att, som AiP kunde visa, andelen helårsutbetalningar inte ökar till 2020 om man tar hänsyn till befolkningsökningen.

Dessutom innehåller M-siffran ett stort antal människor som inte är i utanförskap utan hemma från jobbet med förkylning eller är mellan två jobb. Tolv personer som är arbetslösa i en månad är en helårsekvivalent i ”utanförskap”.

Riksrevisionen kritiserar räknesättet för att vara missvisande och ”inte lämpad för att bedöma effekterna av sysselsättningspolitiken”.

Anna Kinberg Batra talade i sitt sommartal 6 juni om ”en miljon människor som inte har en väckarklocka som ringer”, trots att det alltså inte är enskilda människor utan ett statistiskt mått.

Men nu får Moderaterna problem med retoriken. I den nya budgeten har prognosen över ”helårsekvivalenter i vissa transfereringssystem” skrivits ned. Trots det stora flyktingmottagandet och en ökande sjukförsäkringsnota beräknas antalet helårsutbetalningar sjunka åren 2018–2020 ned till 890 000, mot prognosen på 980 000 i vårbudgeten.

Den siffran är, trots befolkningsökningen, i nivå med den ”utanförskapssiffra” alliansen lämnade efter sig 2014, som var 886 000. Men som andel av befolkningen är den avsevärt lägre, 15,2 procent jämfört med 15,8.

Framför allt kommer ”utanförskapet”, även enligt moderaternas sätt att räkna, att vara lägre vid valet 2018 än det var vid maktskiftet 2014. Finansminister Magdalena Andersson (S) redovisar nämligen i den nya budgeten för första gången både andelen i denna tabell och befolkningsstorleken, för att möta det moderata siffertrixandet.

Men Moderaterna fortsätter ändå att varna för utanförskapet, även om ”miljonen” nu är nere i 902 000.

AiP ställer frågan varför Moderaterna använder en utanförskapssiffra som är 100 000 högre än i budgeten påstår  att regeringen spår ett ökat utanförskap när prognosen är att den minskar?

Moderaternas planeringschef Johan Andréasson svarar  att partiet rundar av siffran 902 000 i budgeten upp till en miljon.
”Om storleken så ligger ju nivån på över 900 000 samt att osäkerhet i kommande nedrevideringar är stor varpå vi anser det fortsatt motiverat att tala om att utanförskapet är i storleksordningen uppemot en miljon.”

Uppdaterat 170324:

SCB: Lägst andel bidragsförsörjda någonsin

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 2,5 procent år 2016 till 793 215, enligt SCB. Det motsvarar 13,8 procent av befolkningen. Andelen minskade med sex tiondelar och är därmed på den lägsta nivå som uppmätts.

I valrörelsen 2014 gick Moderaterna ut i en stor negativ kampanj i Stockholm som varnade för vad som skulle hända om Socialdemokraterna vann valet. En valaffisch löd ”Boom! Där rök försvaret”,  en annan: ”The end of ungdomsjobb”.

Istället har försvaret rustats upp och ungdomsarbetslösheten sjunkit till 18,2 procent, den lägsta nivån sedan 2003.

Den nya bidragsstatistiken i budgeten innebär dock ”The end of Moderaternas talepunkt” om en miljon i utanförskap.

Boom!