Blerta Hoti: Vi kommer ge allt för att höja kompetensen i förskolan

I den Sverigedemokratiskt ledda regeringens budget minskar statsbidragen kraftigt till kommunerna och kravet på minskad storlek på barngrupper i förskolan slopas helt. Det riskerar att leda till större barngrupper och högre arbetsbelastning för förskolepersonalen vilket slår hårdast mot barnen och spär på otryggheten och ojämlikheten i skolan.