Blerta Hoti: Över 90 000 Göteborgare sätter sin tilltro till S

Det blåser röda vindar både bland villaägarna och hyresgästerna i rikets andra största stad.

I skrivande stund har det gått mindre än två dagar sedan medborgarna röstade klart och de första valresultaten kom. Allt pekar på att vi socialdemokrater i Göteborg har ökat med hela sex procentenheter jämfört med förra valet till 26,5 procent i kommunvalet. Från ett historiskt lågt valresultat 2018 och ett borgerligt maktskifte, gör vi vårt bästa val på tolv år och ökar för första gången sedan 2006.

Det är förstås oerhört glädjande. Över 90 000 medborgare i rikets andra största stad har satt sin tilltro till oss och vill ha mer av socialdemokratisk politik i Göteborg. 

Jag tror att en stor bidragande del i vår framgångssaga är att vi har fokuserat på välfärden, tryggheten och segregationen. Vi har fört en offensiv och konsekvent oppositionspolitik där vi satt välfärden först – före högerns dyra privatiseringar och marknadsexperiment, nedskärningar och utförsäljningar. 

I såväl kommunfullmäktiges demokratiska församling som bland hyresgäster i Hammarkullen och Majorna har vi tagit varje tillfälle i akt att prata om vikten av att rädda tusentals ombildningar av allmännyttans billiga hyresrätter till bostadsrätter. Genom en stark politik och en stark partiorganisation har vi vänt på många stenar för en politik som bygger bort både bostads- och skolsegregation. Alltifrån förslag om ny kvarterstad och vacker trädgårdsstad i förorten till fler lärare, specialpedagoger, skolsocionomer och språklyft för förskolepersonal för att segregationen och ojämlikheten inte ska gå i arv. 

Genom att verka för fler kameror och ordningsvakter har vi velat göra det som krävs både för att knäcka gängkriminaliteten och gängkriminalitetens orsaker. Vi har lyssnat på medborgarna och verkat för en rättvist fördelad och reglerad invandring så att vi bor tillsammans med olika erfarenheter och bakgrund. Vi har sagt att vi inte vill ha bostadsområden där ungdomar inte klarar skolan och välfärdspersonalen hotas, där familjer bor trångt och många kvinnor aldrig jobbat, där det offentliga har dragit sig tillbaka och den organiserade brottsligheten försöker ta över. 

Vi har sagt att vi i alla lägen ska vara medborgarnas röst i politiken – och inte apparatens. 

Vi ska vara stolta men inte nöjda. 

Vi tänker fortsätta säga som det är och göra det som krävs för att utjämna klyftorna och skapa social rättvisa. Vi ska fortsätta verka för att omfördela skattepengar från välfärdschefer och konsulter till fler välfärdsarbetare. 

Det är förstås med blandade känslor som jag möter valresultaten. För samtidigt som svensk socialdemokrati går fram i många kommuner, regioner och riksdag – ökar allt fler medborgares tilltro till ett parti som vill skapa ännu mer splittring, öka klyftorna och dela människor i  ett vi och dom beroende på härkomst. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste vi göra allt i vår makt för att vända på utvecklingen. 

Blerta Hoti (S) är
oppositionsråd i Göteborg