Blerta Hoti: Nya stambanor viktigt för den fortsatta tillväxten i Västsverige

Ulf Kristensson (M) hann knappt bilda regering innan hans regeringsunderlag med kollegor från KD, SD och L gick fram med förslaget att stoppa den redan beslutade höghastighetsjärnvägen. Det är ett stort bakslag mot landets ekonomiska utveckling, jobben och den gröna omställningen. Vi i Göteborg ser allvarligt på denna politiska u-sväng från allianspartierna och deras högerextrema vänner.

Göteborg har Nordens största hamn som säkrar försörjningen av vårt land men även Finland och Norge. Att säkra bra och gröna förbindelser från hamnen och Göteborg till resten av landet och Norden är av central betydelse både av säkerhetsskäl, ekonomisk utveckling och klimatet. Göteborgs hamn är också starkt förknippad med tågtrafiken där många godståg trafikeras via hamnen runt hela Sverige och Norden som gör det möjligt för företag i hela Skandinavien att nå olika marknader på kontinenten.

Den gröna industrirevolutionen med etablering av batterifabriker, elektriska flygplan och nya gröna jobb sker i rekordfart i Göteborg. Näringslivets investeringar mot en grön tillväxt bedöms skapa över tiotusentals nya arbetstillfällen i vår region och behovet av att säkra rätt kompetens är stort.

Socialdemokraterna har i regeringsställning gjort omfattande miljardinvesteringar i den svenska eftersatta järnvägen, med plan på nya stambanor och flytt från mer godstrafik från väg till järnväg. Det har varit väldigt viktigt för Göteborg som Sveriges tillväxtmotor och för fortsatt konkurrenskraft i framtiden. Den högernationalistiska regeringens planer på att stoppa de planerade järnvägssatsningarna är en bromskloss mot näringslivet, kompetensförsörjningen och överflytten av gods från väg till järnväg.

Göteborg–Borås är Sveriges tredje största pendlingstråk och sträckan behöver en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg. Miljontals skattepengar har redan lagts ner på att utreda denna sträcka i drygt åtta år.

Den högernationalistiska regeringens planer på att stoppa de planerade järnvägssatsningarna är en bromskloss mot näringslivet, kompetensförsörjningen och överflytten av gods från väg till järnväg.

Att slänga allt arbete i papperskorgen vore hål i huvudet. Västsverige och hela landet behöver nya stambanor för att underlätta arbetspendling och en mer hållbar godstrafik och för att växa som arbetsmarknadsregion. Det handlar inte om att framtidens tåg måste färdas i 320 km/h utan att enligt samma standard som i dag på 250 km/h.

För att näringslivets enorma investeringar på nya gröna jobb ska bli av i Västsverige kan vi inte ha en järnväg mellan Göteborg och Borås som i dag vilar på över 200 år gamla spår. Sträckan är den mest trafikerade bussträckan i landet med 1700 bussar som dagligen trafikeras mellan städerna.

Dagens stora kapacitetsbrist gör att det tar en hel timma och tolv minuter att ta sig mellan Göteborg och Borås. Med de redan klubbade investeringarna från tidigare S-regeringen skulle restiden endast ligga på 30 minuter. 

Därför behöver Socialdemokraterna på alla politiska nivåer fortsätta verka för att planerna på nya stambanor inte skrotas.

Med Tidöavtalet som grund för det Ulf Kristerssons högernationalistiska regeringsunderlag går Sverige nu i en annan riktning mot mer splittring, ökade klyftor och sämre tillväxt och därmed mindre välfärd.  Den enda gången ordet ”tåg” används i Tidöavtalet är i samband med förslaget att införa omfattande författningsändringar för att genomföra identitetskontroller vid transporter med tåg. Sverige kan bättre.

Därför behöver Socialdemokraterna på alla politiska nivåer fortsätta verka för att planerna på nya stambanor inte skrotas. Vi ska fortsätta verka för ett starkt Sverige som håller ihop så att människor kan ta sig till jobb, hälsa på familj och vänner och gods fraktas på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Blerta Hoti är kommunalråd (S) i Göteborg