Biologisk mångfald måste upp på agendan

I snitt har bestånden av de vilda ryggradsdjur som ingår i ”Living Planet Report 2022” minskat med 69 procent sedan 1970. Abborren är ingen hotad art men de kustlevande bestånden i Sverige har lokalt gått tillbaka starkt de senaste decennierna. Foto: Mikki Suonio/Alamy

I november och december hålls två FN-toppmöten som enligt Världsnaturfonden WWF kan få stor betydelse för hur framtiden ter sig på planeten Jorden: om klimatet respektive den biologiska mångfalden. Det är mot en bakgrund av utsläpp som höjer medeltemperaturen och en snabb minskning av vilda djur.