Biobränsle på skogsavfall gynnar inte klimatet

Det är den växtlighet som skapar biobränslena som minskar koldioxiden i atmosfären, inte genom att vi kör bil eller flyger på biobränslen, menar Bo Elmgren.