Betalade för sämre integration

ulf-Kristersson-i-talarstolen

Ulf Kristersson var med och beslutade att införa vårdnadsbidraget 2008. Erik Mårtensson/TT

Moderaterna vill nu se en obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända, för att språket är så avgörande för integrationen.

Det är en helomvändning. Under åtta år betalade alliansen cirka 20 000 vårdnadsbidrag till kvinnor med utländsk bakgrund för att inte sätta sina barn i förskola.

– Bakom statistiken talar tragiken, sa moderatledaren Ulf Kristersson vid partiets kommunkonferens där han talade om språkets vikt för integrationen.

Moderaterna föreslår nu en obligatorisk språkförskola 15 timmar i veckan för barn till nyanlända.

– Det skulle öka barnens chanser att komma in i det svenska språket och in i samhället och öka möjligheten för framför allt deras mammor att komma in på arbetsmarknaden, sa Kristersson (M).

Det är en rejäl u-sväng. Vårdnadsbidraget, som alliansen införde 2008, gav föräldrar, över 90 procent kvinnor, 3 000 kronor i månaden för att vara hemma med barn i åldern 1–3 år.

Enligt SCB gavs bidraget till 7 000–8 000 personer per år. Föräldrar med utländsk härkomst var kraftigt överrepresenterade. 2011 hade hela 38 procent av dem som erhöll vårdnadsbidraget utländsk bakgrund. Det kan alltså handla om 2 000–3 000 barn per år som inte fick detta språkstöd, totalt cirka 20 000. (Statistiken gäller vårdnadsbidragsår, inte antal barn. Samtidigt syns inte barn i åldern 4–6 år som stannade hemma när mamman fick vårdnadsbidrag för yngre syskon.)

Vårdnadsbidraget var en KD-hjärtefråga. Men även M:s familjepolitiska arbetsgrupp, ledd av Kristersson, drev 2006 ett vårdnadsbidrag via en kommunal barnomsorgspeng. Som social-borgarråd i Stockholm införde han vårdnadsbidraget, där föräldrar med utländsk bakgrund alltså fick betalt för att stanna hemma och inte sätta sina barn i förskola.

Det slog särskilt hårt i utsatta områden. I Stockholm var 4,3 procent av 1–3-åringarna hemma med vårdnadsbidrag. I stadsdelen Rinkeby-Kista var det hela 14,5 procent. Antalet inskrivna barn på förskolorna i stadsdelen minskade med 350 barn 2008–2009. En kommunal förskola i Husby tvingades stänga på grund av vikande barnunderlag när vårdnadsbidraget infördes och det blev fler privata muslimska förskolor.

Alliansen gick till val 2006 på att bryta utanförskapet men införde alltså en reform som styrde mot ett ökat utanförskap: Kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden stannade hemma och barn med utländsk bakgrund gick inte i förskola. Båda effekterna var väntade. Skolverket varnade för att vårdnadsbidraget skulle öka den sociala snedrekryteringen till förskolan.

Båda sidor hänvisade till barnperspektivet, alliansen till barnens rätt till sina föräldrar, S och V till barnens rätt till förskola.

– Vi måste väl forma en politik som är den bästa för föräldrarna i vårt land, där de själva får bestämma vad som är bäst för deras barn, bemötte socialminister Göran Hägglund (KD) kritiken.

– Det finns en gräns för var samhället ska klampa in någonstans, sa Kristersson 2005 till SvD.

KD har inte dragit någon integrationspolitisk slutsats av vårdnadsbidraget, utan slagits för att fördubbla det. M har nu svängt.

Vårdnadsbidraget är nu avskaffat av den nuvarande regeringen 1 januari 2016. Men vad händer med de tiotusentals barn som fick sämre språkliga förutsättningar 2008–2015, när de börjar i skolan?

– Om barn inte lär sig bra svenska tidigt får de det mycket svårare att lyckas senare i livet.

Säger Ulf Kristersson. I dag.