Beskatta de rikaste mer för välfärdens skull!

Hälften av Sveriges förmögenheter kommer från arv, inte från hårt arbete.

Det är uppenbart att det behövs stora resurstillskott till välfärden och till försvaret. Detta samtidigt som de riktigt rika i Sverige blir fler och fler och samtidigt betalar en allt mindre del i skatt. Det måste bli ett stopp på denna generositet gentemot landets mest välbärgade invånare.

När media skriver om välbärgade människor och deras goda inkomster, med åtföljande fina bostäder, dyra bilar och exklusiva vanor, så avundas nog en del men tänker samtidigt att de säkert också betalar mycket skatt. Och det gör säkert flertalet också till gagn för vår gemensamma välfärd, det vill säga skolan, omsorgen och sjukvården med mera.

Men Sveriges många välbärgade människor (den övre medelklassen) har inkomster som förefaller måttliga när vi jämför med de 542 miljardärer som nu finns i Sverige enligt boken ”Girig-Sverige – Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika”, av ekonomijournalisten Andreas Cervenka. I boken beskrivs hur de riktig rika i vårt land blivit många fler, sedan ett antal år tillbaka.

Samtidigt som de riktigt rika har blivit ännu rikare, har människor med normala inkomster halkat efter och de fattiga blivit ännu fattigare.

Klyftorna i vårt land har under senare år, och under olika regeringar, kraftigt ökat. Detta har i sin tur lett till ojämlikhet och sämre sammanhållning i vårt samhälle. Samtidigt som de riktigt rika har blivit ännu rikare, har människor med normala inkomster halkat efter och de fattiga blivit ännu fattigare. Hur har då dessa skillnader i inkomster och förmögenheter uppstått?

Enligt Cervenka kommer hälften av Sveriges förmögenheter genom arv, alltså inte efter hårt arbete. Många av miljardärerna har blivit förmögna för att de har haft tur på börsen, som gått upp med 790 procent mellan åren 1996 och 2021. Rika personer betalar mycket i marginalskatt, kanske cirka 55 procent. Om de i stället tog ut inkomsten som kapital blir skatten 36 procent, detta till följd av de lukrativa 3:12-reglerna för fåmansbolag. Så gör många med stora inkomster.

Ett annat exempel är hur de allra rikaste gynnas av investeringssparkonto (ISK) som är en populär sparform i aktier och fonder med mycket låg beskattning. Vinster och utdelningar är skattefria medan den totala summan på kontot beskattas med ett schablonbelopp, förra året på 0,375 procent. För statskassan är ISK en extremt dyr reform.

Vill vi ha ett Sverige som mer håller samman, då måste den ökande ojämlikheten minska.

I maj år 2021 publicerade en socialdemokratisk arbetsgrupp som leddes av Magdalena Andersson ett antal förslag som handlade om att förbjuda vinster i välfärden och höjd pensionsavgift. Man föreslog också ett antal skatteförändringar: en ny miljonärskatt på kapital, stramare 3:12-regler och att ISK kraftigt begränsas för de allra rikaste.

Jag hoppas att dessa förslag snarast genomförs, när vi socialdemokrater får väljarnas förtroende 11 september.

Pengar behövs till välfärden och nu också försvaret. De rikaste i samhället måste vara med och bidra till vårt gemensamma Sverige.

Jan Lindelöf, ordförande i den socialdemokratiska föreningen (S)amverkan i Kristianstad.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.