Beroendet av Putin måste brytas

SSU vill subventionera fossilfria alternativ och bryta fossilberoendet.

Det behövs kraftfulla reformer för att bryta Sveriges beroende av fossila drivmedel.

Under de senaste veckorna har drivmedelspriserna debatterats flitigt. Samtidigt som det nu är viktigt att mildra de ekonomiska konsekvenserna för dem som är beroende av sina bilar måste vi se till kärnan i problemet: vi måste göra oss oberoende av Putins fossila resurser.

Den blåbruna oppositionen och Vänsterpartiet har nyligen presenterat olika förslag som innebär en enorm subventionering av fossila bränslen och ett fortsatt högt fossilberoende i svensk lands- och glesbygd.

Vi vill i stället subventionera fossilfria alternativ och bryta fossilberoendet. Därför föreslår SSU fyra reformer för att snabbt minska fossilbränsleberoendet och kompensera för hushållens ökade kostnader.

Det är inte hållbart att de svenskar som bor utanför stadskärnan drabbas hårt varje gång det blir oroligt i omvärlden

1. Vi måste kraftigt öka anslagen till regionerna för att göra kollektivtrafiken billigare och bättre. Turtätheten måste öka och rutterna justeras så att i dag otrafikerade områden omfattas. Vi vill se subventioner av resenärernas kostnader, för att på sikt fasa ut biljettavgifterna helt.

2. Vi måste göra det lättare för fler att välja bort fordon som drivs av fossilt drivmedel. Många svenska hushåll är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Vi vill se en höjd miljöbonus till elbilar för dem som bor i lands- och glesbygdskommuner. Vi vill också införa 30 000 kronor i skrotningspremie för dem som skrotar sin fossilbil och köper en ny eller begagnad elbil. För dem som i stället vill privatleasa så vill vi se en skrotningspremie om 1 000 kronor per månad.

3. Avsätt ytterligare resurser för att, med hjälp av Vattenfall, verkställa en snabb och bred utbyggnad av laddstolpar i lands- och glesbygdskommuner. Bygg ut det svenska elnätet och skrota tillfälligt det kommunala vetot mot havsbaserad vindkraft. Dessutom krävs bättre energilagring. Utred därför hur elbilar med stora batterier kan integreras på ett smart sätt med Sveriges elsystem.

Vi välkomnar att regeringen mildrar krisens ekonomiska konsekvenser för hushållen. Samtidigt är det uppenbart att vi inte kan kompensera för skenande världsmarknadspriser för evigt.

Det är inte hållbart att de svenskar som bor utanför stadskärnan drabbas hårt varje gång det blir oroligt i omvärlden. Nu är det dags att sänka tröskeln till den gröna omställningen för alla svenska hushåll.

Edvina Palmcrantz, Isak Öhrlund, Lotta Wiechel och Christopher Lindvall
Ledamöter i SSUs förbundsstyrelse med ansvar för klimatfrågor

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.