Benen slås undan för debatt om Sveriges Natomedlemskap

Elfva Barrio, S-studenter, skriver om vikten av att debattera yttrandefriheten i samband med Nato- ansökan. Foto: S-studenter

S-studenter vill inte att Sverige går med i Nato och nu skriver de om svårigheterna kring att diskutera detta.