”Barockt med alternativ feminism”

Det är i dag, 8 mars, ett år sedan Lena Hallengren (S) blev minister igen. Då utsågs hon till barn-, äldre- och jämställdhetsminister på självaste internationella kvinnodagen, under #metoo-debatten.

Nu har inte Socialdemokraterna jämställdhetsministerposten längre, vilket S-kvinnor beklagar. Men som socialminister har Hallengren fortfarande hand om frågor som är viktiga för jämställdheten. Fortfarande är stora delar av välfärden kvinnodominerade yrken och fortfarande är den generella välfärden avgörande för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

– I äldreomsorgen jobbar mestadels kvinnor, deras arbetsvillkor, deras arbetstider, deras förutsättningar för en god pension är ju väldigt levande frågor. Det är väldigt spännande att möta äldre kvinnor, som har fantastiska perspektiv. Anledningen till att de inte har en hög pension är ju att de skötte hus och hem. Nu tittar de på sina barn och barnbarn och en utveckling som varit helt otrolig, säger Lena Hallengren.

I valrörelsen seglade de jämställdhetspolitiska landvinningarna, inte minst aborträtten, upp igen som en avgörande valfrågan. Den tredje viktigaste för val av parti enligt SVTs valundersökning.

Skulle Sverige få tidigare abortmotståndaren Elisabeth Svantesson (M) som finansminister, och Ebba Busch Thor (KD), som vill ge barnmorskor rätt att vägra utföra abort, som jämställdhetsminister, i en regering beroende av Sverigedemokraterna som vill återinföra sambeskattningen?

– Kvinno- och jämställdhetsorganisationerna är vana att vilja flytta fram positionerna val efter val. Nu handlade det om att hålla oss kvar där vi är. Att inte ta steg tillbaka. Vi lever i en tid där vi behöver mota dem som tycker att vi kan backa bandet. Är det inte så att kvinnor kan vara hemma lite mer? Är det verkligen rimligt med den abortlagstiftning vi har? Vad är egentligen feminism?

Att kvinnor har låg pension efter ha tagit huvdansvar för barnen och jobbat deltid med  låglöneyrke beror på individuella val, förklarade Ebba Busch Thor (KD) på twitter 2014.

Inför 8 mars i år har KD-ledaren gjort ett utspel om att vi behöver ”en ny sorts feminism”.

– Ebba Busch Thor skördar opinionsframgångar nu på en alternativ feminism. Feminism är ju att ojämlikhet som beror på kön handlar om ett system inte om egna individuella val, och att vi som beslutsfattare vill göra någonting åt det. Det blir lite barockt att alla hittar på sina egna feministiska definitioner, säger Lena Hallengren (S).

Hon ägnar den internationella kvinnodagen åt att besöka ungdomsmottagningen hemma i Kalmar för att uppmärksamma unga kvinnors hälsa och ohälsa.

Att sjuksköterskor får enklare möjlighet till specialistutbildning och att vidta åtgärder mot psykisk ohälsa är två prioriterade områden under mandatperioden. Hallengren ser fram emot att få konkretisera januariavtalets socialpolitiska punkter, som är så viktiga inte minst för kvinnorna men även för hela tilltron till den skattefinansierade generella välfärden.

– Primärvårdsreform, patientkontrakt, kortare vårdköer, kroniskt sjuka, psykisk ohälsa. Det är ambitioner som vi (de fyra partierna) inte har några som helst problem med att dela. Hur det ska uppnås är inte bara en fråga om vilken väg vi ska gå utan hur vi verkligen får något att hända också. Där ger januariavtalet oss möjligheter. Vi vet att det vi kommer överens om, det kommer passera riksdagen, säger Hallengren.