Barnkonventionen blir del av svensk lag

2020 ska Barnkonventionen bli en del av svensk lag. Det beslutade regeringen om i dag.

– Även om Sverige är bra på barns rättigheter tror vi att det här kan stärka barns ställning i samhället på olika sätt, säger barnminister Åsa Regnér.

– Jag är så glad att vi kommit till den punkten att vi beslutat om att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Det säger barnminister Åsa Regnér som under förmiddagens regeringssammanträde varit med och fattat beslutet om att lägga ett förslag till lagrådet.

Redan 1990 ratificerade Sverige konventionen och förband sig då att försvara den folkrättsligt. Anledningen till att göra den till lag är att den blir skarpare juridiskt.

– Vi hoppas det ska öka medvetenheten om barns rättigheter enligt Barnkonventionen, men också stärka barns ställning i samhället på olika sätt, säger Åsa Regnér.

Det är först efter att lagrådet sagt sitt som regeringen kan lägga en proposition och tanken är att lagen ska träda i kraft först år 2020.

– Att det blir först 2020 beror på att, även om vi som samhälle är duktigt på barns rättigheter, behöver vi utbilda oss; myndigheter, beslutsfattare, rättsaktörer och också barn om sina rättigheter, säger Åsa Regnér.

Det är svårt att förutspå vad det innebär rent konkret att Barnkonventionen blir svensk lag, men Regnér säger att det FN slagit ner på tidigare när det gäller Sverige är till exempel att barn med funktionshinder får olika stöd beroende på vilken kommun de bor i.

– Andra områden där man kan tänka sig att Barnkonventionen får större genomslag med den här lagen är barn i migrationsprocesser och barns rätt att bli hörda i vårdnadstvister, säger Åsa Regnér.

Beslutet om att göra Barnkonventionen till lag har föregåtts av en utredning som presenterades för regeringen under förra året.

 

[small_title title=”Fakta Barnkonventionen”]

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som FNs generalförsamling antog 1989. 196 länder har skrivit under. Det enda land som inte ratificerat Barnkonventionen är USA. Avtalet slår fast att barn är individer med egna rättigheter och inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Konventionen innehåller 54 artiklar där det finns fyra grundläggande och vägledande principer:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och att få den respekterad.

Källa: Unicef

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara