Bäddat för strid om skatterna och SD

I kväll söndag är det partiledardebatt i SVT. Ämnena är sjukvård, invandring/integration, skola samt lag och ordning.

Stefan Löfven kan räkna med attacker från oppositionen om ”jobbklyftan”, ”utanförskapet” och ”skottlossningen”. Samtidigt bäddar Moderaternas nya stora skattesänkningar för en tydligare höger-vänsterstrid. Alliansen hotar stoppa höstbudgeten men är splittrade i synen på SD.

Det är regeringens vårbudget med satsningar med på bland annat förlossningsvården, skolan och polisen och oppositionens alternativ som är utgångspunkten för debatten.

Ämnena för debatten är sjukvård, invandring/integration, skola samt lag och ordning.

Terrorhotet, stad-land, ekonomin och regeringsfrågan är andra heta frågor som kan komma upp indirekt.

AiP granskar bärkraften i oppositionens argument.

INTEGRATIONEN

Alliansen tar samtliga upp vad de kallar för jobbklyftan, det vill säga skillnaden mellan inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden, i sina vårbudgetar. De hävdar att Sverige är särskilt dåligt på att integrera nyanlända och att det krävs fler enkla jobb.

Jan Björklund och Annie Lööf hotar nu med lagstiftning om sänkta ingångslöner och att privatisera Arbetsförmedlingen.

Men Sverige är inte sämre på integration om man tar hänsyn till vilken typ av invandring vi har haft – flyktingdominerad med människor med lägre utbildning. Det talar snarare för stora utbildningssatsningar. Arbetslösheten för utrikesfödda är 35 procent men sjunker till under 15 procent med gymnasieutbildning.

Och inte ens Moderaterna anser att sänkta löner är en valvinnare.

Nu ökar antalet arbetslösa något, rapporterade Arbetsförmedlingen i veckan till följd av att fler nyanlända anmält sig som jobbsökande. Det var väntat men kan ändå påverka agendan. Jobbtillväxten är dock stark, andelen arbetslösa sjunker inte och varslen är rekordlåga.

Sysselsättningen slår EU-rekord och det är just många utrikesfödda som har fått jobb.

Stefan Löfven kan dessutom visa på sanerade statsfinanser, fortsatt tillväxt och prognoser om kommande stora överskott. Hur mycket än alliansen larmar och gör sig till om spenderbyxor och skattechock så går det bra för Sverige.

– En bra mix av produktivitet och sammanhållning. Det är nyckeln till framgång. Jag kan bara uppmana er att fortsätta, sa OECDs generalsekreterare Angel Gurría när han besökte Sverige.

Det är lite uppförsbacke för alliansens katastrofscenario.

SJUKVÅRDEN

Partierna tävlade i vårbudgetarna om att satsa på sjukvården, men det var ingen prioritering från Moderaterna. Räkna med att sjukvårdsdebatten blir en fråga om resurser – läs skatter – men även om vinst i välfärden.

Regeringen satsar på förlossningsvården samt barn- och ungdomspsykiatrin.  Stefan Löfven talade på Första maj även om en miljard för öka tillgängligheten.  Annie Lööf har ett liknande förslag.

Alliansen kommer att stenhårt attackera de senaste skattehöjningsförslagen (gränsen för statlig inkomstskatt, flygskatt och skatten i fåmansbolag). Men då ska man veta att regeringen tidigare lagt fram flera skattehöjningar, exempelvis nedtrappningen av jobbskatteavdragen över 50 000 kronor, slopad sänkt arbetsgivaravgift för unga och långsammare uppräkning av brytpunkten för statsskatt, som alliansen i efterhand har anslutit sig till. Det handlar om skattehöjningar på runt 40 miljarder. Att då ytterligare sex miljarder skulle vara en chock är svårt att se.

Stefan Löfven lär däremot ta upp Kinberg Batras nya ”skattesänkningschock” på 26 miljarder. Detta samtidigt som Sveriges Kommuner och Landsting varnar för underskott på 40 miljarder kronor 2020 på grund av kraftigt ökade kostnader. Ska skattesänkningar lösa sjukvårdskrisen?

Alliansen brukar i debatten hävda att sänkta skatter genererade ökade skatteintäkter 2007–2014 men utan att hänsyn till befolkningsökningen.

Anna Kinberg Batras (och även Annie Lööfs) talepunkt är att Sverige snart har en miljon i utanförskap. Problemet är att även med Moderaternas kritiserade sätt att räkna så sjunker utanförskapet. Enligt SCB har Sverige inte haft så få bidragsförsörjda sedan 90-talskrisen.

REGERINGSFRÅGAN

Skattepolitiken är direkt kopplad till regeringsfrågan. Hur blir det med Anna Kinberg Batras hot om att fälla höstbudgeten med hjälp av Sverigedemokraterna? Annie Lööf vill bryta ut enskilda förslag ur budgeten och Jan Björklund stoppa skattehöjningar med hot om misstroende. Alla tre linjer behöver dock stöd av SD, något som Löfven lär påpeka.

Budgethotet är dock främst ett sätt för alliansen att låtsas ha en enad front. Egentligen är de mer splittrade än någonsin.

– Den väg som Anna Kinberg Batra och Moderaterna har slagit in på är både olycklig och bekymmersam, säger Jan Björklund till Expressen.

– Skulle det vara så att valet slutar i en situation som påminner om det vi har i dag, då är jag oroad för att alliansen kommer att dra åt olika håll.

När etablerade partier i hela Europa samlar sig i strid mot högerpopulismen, nu senast i Frankrike, så öppnar den svenska högerledaren dörren för SD.

ORDNING OCH REDA

Borgfreden efter terrordådet är nu över och även alliansen lär kritisera regeringen. Grundfrågan är dock varför inte mer gjordes för att stärka terrorskyddet under alliansens tid trots självmordsbombaren Taimour Abdulwahabs misslyckade dåd 2010?

Efter valet har regeringen drivit igenom ett 25-tal åtgärder.

Detsamma får anses gälla för brottsligheten i utsatta områden i Sverige, där debatten fokuserat kring vem som satsar på flest poliser. Regeringen skärper nu straffen för våldsbrott samt vapenbrott och det ska bli lättare att häkta dem som bär vapen.

Anna Kinberg Batra försöker visa handlingskraft genom att vilja sparka Rikspolischefen. Men hennes uttalanden om att ”Löfven sitter med armarna i kors” motbevisas av det höjda tempot i lagstiftningen efter Beatrice Asks avgång.

Jimmie Åkesson anklagar regeringen för att icke utförda avvisningar möjliggjorde terrordådet på Drottninggatan. SD vill i en motion att polisen ska få möjlighet att registrera människors ”ras”, sexuella läggning och politiska åsikter. Är det alternativet?

SKOLAN

Regeringen satsar i vårbudgeten på de mest utsatta skolorna och inför en jämlikhetspeng. Medan S och MP tydligt prioriterar att öka likvärdigheten i skolan tar nu alliansen strid för friskolorna rätt att behålla kötiden som urvalsinstrument.

Det blev tydligt i debatten om Skolkommissionens rapport.

Anna Kinberg Batra vill införa ”nolltolerans” och stänga ”dåliga skolor”. Men statistiken visar att problemet inte är dåliga skolor utan skolsegregationen.

Jan Björklund hänvisar hela tiden till att han vill förstatliga skolan men har aldrig visat konkret vad han menar med det och hur det ska gå till.

Spara

Spara

Spara