Aylin Fazelian: Kampen mot rasism
är större än kampen mot SD

Allt för ofta framställs den antirasistiska kampen som en kamp mot SD. Men att reducera rasismen till representation av, eller kamp mot, ett nyfascistiskt parti förminskar de problem vi länge har haft. 

Rasismen har funnits i Sverige långt innan SD kom in i riksdagen – och finns kvar också utan dem. Rasismen kan aldrig utplånas med genomtänkta tweets eller oneliners från riksdagens talarstol. Det måste handla om ett systematiskt arbete som ökar individers frihet, tillit och trygghet. Om att verkställa social demokrati. Det arbetet har inte varit tillräckligt starkt hittills. Det är dags att det blir det.

Jag minns när SD kom in i riksdagen år 2010. Det som inte fick hända, hände. Jag minns känslan av oro och rädsla. Men det berodde inte på oro för rasism. Den hade jag upplevt i Sverige i många år. 

Som när jag och mamma stod i kassakön och kassörskan bad oss ställa oss vid sidan av tills hon hjälpt kunderna bakom först. Eller med kommentarer som ”åk tillbaka till var ni kom ifrån”. 

När SD kom in i riksdagen handlade min oro om dess normalisering och makt över beslut. Det skedde inte där och då. Det skedde i stället hösten 2021 när SD öppet välkomnades in i famnen hos M och KD. När en gemensam budget arbetades fram och ett regeringsalternativ presenterades. 

När till och med liberaler, de som i teorin högst värnar individens frihet, krävde samarbete med högernationalister. När opinionssiffrorna svek, svek också principer om humanism.

Varje dag behöver vi ta kampen mot SD. Men den som menar allvar med att få stopp på det klassamhälle som i dag också har en etnisk dimension, måste på samtliga politiska nivåer ha fokus på både strukturella reformer som motverkar segregation – och bekämpa de klyftor som leder till individers bristande tillit gentemot medmänniskor och samhällets institutioner. 

Det handlar om att skolan behöver bli en mötesplats igen. Marknadskrafter har tillåtit sig växa så starkt i Sverige, att skolan snarare ökar klyftor än motverkar dem. Det handlar om en bred palett av åtgärder, som att hålla i bostadsbyggandet och åtgärda trångboddheten. 

Om att kunna ha ett jobb att gå till och en lön att kunna leva på. Om generösa trygghetsförsäkringar när jag blir sjuk eller förlorar mitt arbete. Om krav och plikt, men att också ge människor möjligheten att bli en del av samhället. 

Det är så vi utplånar den otrygghet som göder hat och misstro – och i förlängningen sympatier med ett rasistiskt parti.

Aylin Fazelian är riksdagsledamot (S) och ordförande för Göteborgsområdets partidistrikt