Aylin Fazelian: Ett bakslag för kvinnors säkerhet och trygghet

I USA kan Högsta domstolen vara på väg att häva den amerikanska abortgarantin. I Rysslands krig i Ukraina används massvåldtäkter som ett vapen. I Afghanistan inför talibanerna nu burka-tvång. Hemma i Sverige har 17 kvinnor mördats på 17 veckor.

 Världen vittnar om ett bakslag för kvinnors säkerhet och trygghet. Nu är tiden för nationell och internationell samling.

Låt oss börja med situationen i Sverige.

Redan under första halvåret 2022 har fler kvinnor mördats av närstående än under hela förra året. Det är mammor, systrar, arbetskollegor. Trots stolthet över att tillhöra ett av världens mest jämställda länder, präglas vårt samhälle av orimliga villkor bland kvinnodominerade yrken, en enorm hälsoskuld gentemot arbetarkvinnor sedan pandemin, könsbaserad fattigdom och utsatthet.

I dagens takt kommer det ta 184 år innan Sverige är jämställt.

De samhällsproblem vi ser i vårt land bottnar till stor del i en orimlig patriarkal ordning. Den analysen måste vara utgångspunkten för alla våra reformer framåt. Det räcker inte med enskilda socialdemokratiska förslag som klingar positivt fördelningspolitiskt. Det behövs en förstärkt jämställdhetsintegrering i alla våra policyområden.

Nationellt så som internationellt. För nu behövs också vår feministiska utrikespolitik mer än någonsin.

Vi lever i en orolig tid. Antalet demokratier minskar. Runt om världen vinner högerkonservativa makter makt och tillämpar lagstiftningar som inskränker mänskliga fri- och rättigheter.

Hårdast drabbade är kvinnor och kvinnorättsorganisationer.

Med hot om våldtäkt, trakasserier och social utfrysning tvingas kvinnor till tystnad, och med begränsningar av yttrande-, mötes-, och organisationsfriheten sätts munkavel på feministiska aktörer.

När vår rörelse nu diskuterar säkerhetspolitik och vägen framåt, får den diskussionen inte vara begränsad till ett ja eller nej till Nato. Vi måste bredda konceptet om säkerhet. 

Ett rättvist och jämställt samhälle ger långsiktig och hållbar ekonomiskt tillväxt och stärker demokratin. Forskning visar också att jämställdhet bidrar till fred och att fredsförhandlingar där kvinnor deltagit har större chanser att bli hållbara. 

Vår röst i världen är inflytelserik. Låt oss även nu, mitt i den säkerhetspolitiska dialog vi har, orka se bortom en traditionell syn på säkerhet och inse att principen ”Alla folks frihet, hela världens fred” faller utan kraftsamling för kvinnors säkerhet och trygghet.

Aylin Fazelian är riksdagsledamot (S) och ordförande för Göteborgsområdets partidistrikt