Aylin Fazelian: Detta innebär fyra år av blåbrun politik för Sverige

Med mindre än en månad kvar till valet är det oerhört jämnt mellan blocken. Trots att Magdalena Andersson har överlägset högre förtroende än Ulf Kristersson, finns en reell risk att Sverige får den mest högerkonservativa regeringen i modern tid – i knät på ett högernationalistiskt parti. Det ger mig kalla kårar. 

Allt det som vi förknippar med Sverige står på spel; jämlikheten, jämställdheten, toleransen och solidariteten. Det går knappt att föreställa sig vad fyra år av blåbrun politik skulle kunna innebära. Men låt oss stanna vid den tanken.

För det första, innebär ett blåbrunt Sverige att vi delas upp i ett A och B-lag. Olika rättigheter, olika tillgång till välfärd. 

I SDs Sverige är det ett fullvärdigt medborgarskap som ger tillgång till trygghetssystem, som garantipension och barnbidrag. 

Förutom att processen markant ska försvåras, hänger medborgarskapet också på ”lojalitet” till kungen, staten och nationen. 

Även den som föds med ett svenskt medborgarskap kan fråntas medborgarskapet och de rättigheter som med det kommer.

För det andra, hotas jämställdheten och kvinnors rättigheter. Ebba Busch hyckleri är påtagligt när hon å ena sidan går glatt i Prideparader och å andra sidan säger att barn mår bäst i en familj med mamma och pappa. 

Hon lovar att inte hota aborträtten, men hennes partiprogram kräver att kvinnor av vården ska påtalas ”etiska dilemman” vid en abort samtidigt som barnmorskor ska kunna vägra utföra aborter. 

För att inte tala om krav på återinfört vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng som låser fast kvinnor i hemmet.

För det tredje, kommer en blåbrun regering arbeta för att skillnaden i maktförhållande mellan löntagare och arbetsgivare växer. M går till val på sänkt a-kassa och försämrad sjukförsäkring. 

Ms och SDs syn på facken är ingen hemlighet. Skyddsombuden ska bort och anställningstryggheten urholkas. 

Och slutligen, kommer svensk välfärd ytterligare förskjutas från folket till företagen. M och SD hyllar svenskt skolsystem som det bästa i världen, trots att vi är helt ensamma om att tillåta obegränsade vinstuttag och trots att det fria skolsystemet lett till att elever sorteras utifrån klassbakgrund. Att säga att välfärden kommer sönderprivatiseras är ingen överdrift, det är realiteten i dagens M och KD styrda regioner och kommuner.  

Listan kan göras längre. Får du som jag ont i magen över allt vi riskerar att förlora? Bra. Vi har en månad på oss. Varje röst spelar roll.

Aylin Fazelian är riksdagsledamot (S) och ordförande för Göteborgsområdets partidistrikt