Avskaffa friskolesystemet!

Dagens friskolesystem spär på klassamhällets klyftor. Ska svensk skola kunna hamna på fötter igen räcker det inte med att åtgärda… Läs mera »