Avknoppning dyrt för stadsdel

Ett personalövertagande kan bli dyrt för en stadsdel. Dessutom riskerar personal som väljer att inte följa med vid ett övertagande att bli uppsagda. Eller få en annan typ av tjänst, i en annan stadsdel, till en lägre lön.

Första april övergick Norra hemtjänstenheten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd i privat regi. ST har vid flera tillfällen skrivit om processen och att verksamheten troligtvis sålts till underpris. 15 av 40 anställda valde att inte gå med den nya chefen.

Deras framtid är nu osäker. Mellan 2006 och 2011 fanns ett lokalt kollektivavtal mellan staden och facken som bland annat innebar att övertaliga blev erbjudna en så kallad frivilligöverenskommelse: ett års lön mot att de själva sa upp sig och sökte jobb. Nu har avtalet gått ut och vanliga turordningsregler gäller enligt Las, lagen om anställningsskydd.

– Det kanske är lite väl generöst att ge alla som vill ett års lön. Men man kunde ju ha hittat en lindrigare form, kanske erbjudit ett halvårs lön. En del av dem som valt att inte gå med, förstod inte vad det innebar att avtalet gick ut, säger Gun Timander på Kommunal.

Men hur troligt är det att de inte får nya jobb?

– Ja, det finns nästan inga sådana tjänster, som vårdbiträde eller undersköterska, allt är upphandlat.

Fram till årsskiftet gällde att stadsdelen först förhandlade om turordningen. De som då blev övertaliga gick över till omställningskansliet centralt. Nu ska stadsdelen först försöka placera ut dem som valt att stanna hos kommunen.

De som det inte går att hitta en lösning för slussas över till omställningskansliet som har åtta veckor på sig att ordna jobb. Och det kan bli var som helst i kommunen, kanske till lägre lön. Lyckas de inte går de anställda tillbaka till stadsdelen och då börjar förhandlingar om turordningen.

– Men skillnaden mot då är att nu sker turordningen inom hela avtalsområdet. Det innebär att även personal inom till exempel administration kan beröras. Vi måste gå igenom hela förvaltningen, säger Margareta Östrand, stadsdelsdirektör.

– I och med att vi inte har det här omställningsavtalet blir kostnaderna högre för stadsdelsförvaltningen och det blir mycket mer komplext när vi måste turordna inom hela förvaltningen.

Är det rimligt att ett personalövertagande får de här konsekvenserna för de anställda?

– Vi har varit tydliga med att det handlar om att de tackar nej till ett jobb. Men de vill jobba kvar inom kommunen och flera har ju lång anställningstid och riskerar kanske inte uppsägningar. Men det kan också bli så att det blir erbjudna jobb i en helt annan stadsdel.

I skrivande stund ser det ut som förvaltningen lyckas ordna lösningar inom stadsdelen. Åtminstone tillfälligt. Förvaltningen har dock reserverat tre miljoner för omställningen.

– Först säljer vi verksamheten billigt och sedan ska vi punga ut med pengar för att den nya chefen ska få ta över. Det är inte att hantera skattemedel på ett korrekt sätt. Vi borde ha varit mer alerta här. Tre miljoner kronor betyder 20-25 förskoleplatser, säger Claes Elmgren, S-gruppledare i nämnden.

Facket vill se en bättre konsekvensanalys innan ett personalövertagande sker.

–Men man vill verkligen att personalen ska gå med i de privata verksamheterna och nu uppdagas det ju hur det blir om man inte gör det, säger Gun Timander.