Avknoppad hemtjänst – miljonvinst redan efter ett år

I april förra året övergick Björkhagen/Hammarbyhöjdens hemtjänst i privat regi. Överskottet låg i genomsnitt på 438 000 i kommunal regi. Nu gör företaget en vinst på 1,9 miljoner kronor före skatt. Lägre arbetsgivaravgifter är en förklaring.

Stockholms-Tidningen skrev hösten 2011 om enhetschefen Margaretha Holmström som planerade ett personalövertagande av två hemtjänstenheter i Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholm. Hon planerade övertagandet samtidigt som hon fortfarande fungerade som chef för enheterna i kommunal regi.

Både Kommunal och Socialdemokraterna uppfattade det som att hon satt på dubbla stolar. I april 2012 tog hon över verksamheterna och bildade Björkhagens hemtjänst. Priset för övertagandet blev drygt 1,5 miljoner kronor och värderingsmannen baserade summan på ett genomsnittligt överskott i verksamheten de senaste åren. Efter tre kvartal gjorde bolaget en vinst på 1,9 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner.
ST har pratat med Margaretha Holmström.

Vad har du gjort för att kunna göra detta överskott?

– Dels betalar jag inte lika höga arbetsgivaravgifter som tidigare till staden. Dels behöver jag inte betala den övergripande administrativa avgift som förvaltningen tar in från varje enhet på 3,2 procent av bruttointäkterna.

– Dessutom finns det andra overheadkostnader som jag inte längre har, till exempel för it. Inte heller för företagshälsovård eller avdrag till fackförbunden. Det är en ganska betydande del, men jag har inte analyserat hur mycket. Vi har heller inte gjort några investeringar och jag har dessutom gått ner i lön. Många bäckar små bidrar.

Margareta Holmström påpekar också att intäkterna är betydligt större än tidigare.

Har ni fler ärenden nu?

– Man väljer ju. Dessutom höjde staden pengen förra året och det hade vi inte räknat med.

Ni får mer pengar nu för samma jobb?

– Den höjda pengen är ju till för att göra ett bättre jobb.

Vad ska du göra med vinsten?

– Jag har ju låtit den gå tillbaka till bolaget. Men vi ska göra en del investeringar i arbetskläder och vi har en extra medarbetare som är musiker som ska gå runt till dem som är väldigt isolerade och spela för dem. Det blir lite krydda.

Bolaget behöver också en buffert inför det nya tidssystem som staden ska införa, där varje vårdbiträde elektroniskt ska registrera när hon eller han kommer och går från brukarens lägenhet.

– Vi vet inte om det här kommer att gå ihop, vilket timpriset blir. Det oroar mig, men vi har en buffert nu för en inkörningsperiod.

I flera kommuner har större bolag än Björkhagens hemtjänst lämnat just när kommunen infört den här typen av tidsregistrering.

– Många av dem har för utspridd verksamhet, med långa restider. Det går inte att ha det så i framtiden, med för mycket kringtid. Vi har inte så mycket av det här.

Ni som övertar verksamheten blir ju ofta kritiserade för att ni gör stora vinster. Men om man vänder på det, finns det något kommunen kan lära av er?

– Vet inte om man kan säga så, men man har en annan arbetsro. Man behöver inte gå på så många möten, ingå i olika projekt. Jag kan ägna min tid åt verksamheten. Vi är också ganska snåla administrativt, det påverkar resultatet, men vi jobbar också och jag har ett helt annat ansvar nu. Det är både positivt och negativt.

Olika kostnader för personalen

En av anledningarna till att det går att göra vinst vid personalövertagande är att den privata arbetsgivaren inte har lika höga kostnader för personalen som i kommunal regi.

Personalövertagandet av Hammarby/Björkhagens hemtjänst har genererat en vinst på 1,9 miljoner för skatt. Och det redan efter nio månader. Vd i företaget hänvisar bland annat till att hon betalar lägre sociala avgifter för sin personal samt även slipper en särskild administrativ avgift till förvaltningen.

När det gäller personalkostnaderna betalar förvaltningen i dag drygt 43 procent för det som kallas personalförsäkringspålägg. De består i lagstadgade arbetsgivaravgifter men också i ett antal olika försäkringar som avtalsförsäkringar, omställningsförsäkringar, och pensionskostnader. SKL rekommenderar en viss procentsats, men staden tar ut fem procent över det.

– Det beror bland annat på vårt högre löneläge jämfört med andra kommuner. Vi når därmed en brytpunkt när det gäller pensionskostnader. Vi lägger därför ut ett internt pålägg på nämnderna, säger biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman.

En annan del som gör att kostnaderna ökar är att staden tar ut kostnader för särskilda ålderspensioner som är centralt beslutade.

– Det är ett kollektivt bidrag, alla får tillbaka av det men inte samtidigt.

Gunnar Björkman tillägger att det också finns något som kallas blandmodellen. Det innebär att stan i viss mån måste avsätta pengar även till tidigare anställdas pensioner.
De här centrala kostnaderna betalar naturligtvis inte en privat utförare. Och det kan bli ganska stora summor i skillnad.

– Det här är stans interna grejer och då måste ju de som värderade verksamheten och de som sålt verksamheten vetat om att de här kostnaderna försvinner. Det borde väl vara med vid värderingen, säger oppositionsrådet Roger Mogert (S).

– Slutsatsen blir att man överbetalar henne som tar över och de pengarna går rätt ner i fickan. Det är inte likvärdiga villkor.

Roger Mogert anser att det definitivt räcker med avknoppningar nu. Stora delar av hemtjänsten är numer privat.

– Vi behöver inte sälja fler verksamheter. Vi behöver i stället färre och stabilare aktörer. Men om man ändå anser att man måste sälja ska det ske till ett pris som inte är att skänka bort pengar till en före detta tjänsteman.

– Det är fortfarande tveksamt att göra en värdering och gynna en enskild på det här viset. Man ska ta in en mäklare helt enkelt.

Uppdaterat 30/5: Nu skriver DN om avknoppningen.

– Just i det här fallet är det svårt att göra någonting, men vi får titta på om det finns något fel i värderingarna. Det måste analyseras genast, vi kanske ska ha två företag som gör värderingar i framtiden, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Uppdaterat 15/6: Nu är det slut med avknoppningar i Stockholm, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i Ekots ”lördagsintervju” efter den nya kritiken mot avknoppningen av hemtjänsten i Björkhagen.

– Nu kan jag konstatera att den här modellen inte fungerar. Nu kommer vi inte göra fler avknoppningar i Stockholms stad, säger Sten Nordin