”Avgiftsfri frukost i skolan en investering som betalar sig själv”

– Jag anser att forskningen tydligt visar att avgiftsfri frukost är särskilt bra för utsatta grupper men bra för alla. Det är ett kraftfullt kompensatoriskt verktyg och bör ses som en långsiktig investering.
Det säger Axel Lagergren Jernselius, tidigare rektor som skrivit rapporten ”Dagens viktigaste mål” på uppdrag av Tankesmedjan Tiden och SSU.