Avfärdar kritiken mot skattesänkningen: ”Det är så det är”

Finansministern lyssnar inte på S-kritiken mot att indexeringen av brytpunkten för statlig skatt ger en ännu större skattesänkning för höginkomsttagare nästa år.
– Det är så det är, säger Elisabeth Svantesson (M).

Regeringen satsar 40 miljarder i budgeten, meddelar finansminister Elisabeth Svantesson (M) vid regeringens samling på Harpsund.

Svantesson (M) ger inga besked idag om hur stora skattesänkningar regeringen och Sverigedemokraterna vågar gå fram med. Svantesson har tagit höjd för upp till 15 miljarder, varav en stor del går till höginkomsttagare. Det skulle alltså ta en stor del av reformutrymmet.

– Man kan både använda reformutrymmet och andra former av finansiering. Hur mycket och vilket år det sker kommer vi att återkomma till, säger Svantesson (M). 

Klart verkar dock vara att finansministern inte lyssnar på kritiken mot att låta den på grund av inflationen stora uppräkningen av gränsen för statlig skatt slå igenom. Det innebär en skattesänkning eftersom lönerna inte stigit lika mycket.

Magdalena Andersson (S) sa på en pressträff på onsdagen att detta strider mot tanken med indexeringen.

– Tanken är att uppräkningen ska följa den löneökning man har i snitt, att det varken ska bli fler eller färre som betalar statlig inkomstskatt. Men förra året och även just nu är vi ett läge där inflationen tillsammans med BNP är betydligt högre än vad löneökningen är. Vi är i en annan situation än vad hela det här systemet är riggat för. Det gör att det blir så oproportionerligt stora skattesänkningar gentemot dem som har de högsta inkomsterna, på ett sätt som inte var tänkt när systemet skapades.

I förra budgeten innebar indexeringen av gränsen för statlig skatt att 13 miljarder gick till en skattesänkning för människor med höga inkomster, mer än vad som satsades på välfärden. Det var också den tyngsta budgetkritiken från oppositionen.

Nu väntar en ännu högre uppräkning och därmed en ännu högre skattesänkning.

– Indexeringen beslutades när det var låg inflation, medger Elisabeth Svantesson (M) på Harpsund, men tillägger:

– Det är så det är.

Svantesson lämnar inga nya besked när det gäller pengar till välfärdens verksamheter.

– Det kommer att vara fortsatt tufft framöver. Men vi kommer inte lämna välfärden i sticket.

Budgeten ligger på överskottsmålet och är därmed neutral finanspolitiskt, enligt Svantesson.

– Det viktigaste jag kan göra är att inte driva en expansiv politik, för det skulle driva på inflationen och öka kostnaderna.

Det stora orosmolnet är, enligt finansministern, fortfarande den fortsatt höga inflationen som Sverige ännu inte lyckats trycka ned tillräckligt.

– Kärninflationen är fortfarande roten till de många ekonomiska problem vi ser. Vi måste fortsätta vara återhållsamma, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) som spår att inflationen ska var nere på dryga två procent 2025.

Det innebär en fortsatt kostnadskris nästa år, både för hushållen och för kommuner och regioner.