Även sjukvårdspolitiken behöver omarbetas och stärkas

Foto: Jessica Gow/TT

Vårt parti har bestämt att vi ska göra en omstart. Sverige ska bli mer som Sverige. Vi ska vända den utveckling som pågått för länge.  Denna nya satsning utgår från fyra prioriterade områden med 11 politiska arbetsgrupper.

Men var finns sjukvården? Tyvärr finns inte vården med bland varken de prioriterade områdena eller som uppdrag för någon av de 11 grupperna.

I det senaste valet vann Socialdemokraterna i många regioner och kommuner. Men i riksdagen förlorade vi makten. Den officiella valanalysen beskriver i ganska allmänna ordalag att en orsak till detta nederlag var att välfärdsfrågorna inte fick någon plats i valrörelsen. Och att det berodde på strömningar som vi inte kunde påverka.

I Stockholm var sjukvården en mycket het fråga. Missnöjet med högerns sjukvård var stort. Det är mycket troligt att det starkt bidrog till att vi nu har makten i region Stockholm igen.

Men i de många tv-debatterna tog vi sällan upp hur vi skulle skapa en rättvis sjukvård. En som inte längre bryter mot sjukvårdslagen. Medborgarna fick aldrig, i dessa debatter, lära känna vårt alternativ; en bra och jämlik sjukvård. Vi tror att de hade velat höra, också i rikspolitiken, om dessa viktiga frågor.

Vi är en grupp inom Socialdemokraterna, BoJH (Bättre och Jämlik Hälsa):

  • Vi tycker att privatiseringar och marknadsstyrd vård ska ersättas av en sjukvård som prioriterar sjukvård efter behov och inte bostadsort eller plånbok.
  • Vi anser att vi måste följa sjukvårdslagen.
  • Vi vill stärka primärvården och lösa bemanningskrisen av sjuksköterskor och läkare.
  • Vi tycker att LOV (lagen om valfrihet) ska avvecklas och att samhället ska återta styret över var sjukvården etableras.
  • Vi vill att alla i landet ska få tillgång till en bra sjukvård.

Vi som tycker så måste inför nästa val kunna presentera en detaljerad plan för hur vår sjukvårdspolitik ska genomföras. Det behövs för att vi ska kunna vinna nästa gång.

Låt oss starta detta viktiga arbete nu, och skapa ett nationellt forum inom socialdemokratin för framtidens sjukvårdspolitik. Sjukvården är alltid en viktig fråga för våra medborgare. Vi måste se till att det är en av de frågor som vi vinner nästa val på.

Ett bra sätt att göra detta är att skapa en tolfte arbetsgrupp med fokus på sjukvårdsfrågor.

Lars Klareskog, Kjell Tullus, Irene Dolk Castellanos, Staffan Engblom, Elisabet Wennlund, Elisabet Svenungsson, Marianne Lindell-Fjæstad, Hans Hägglund, Sten Wiktorsson, Anders Norman
medlemmar i styrelsen för den socialdemokratiska gruppen BoJH (för Bättre och Jämlik Hälsa)