Även Kristersson skrev om historien

Även Ulf Kristersson (M) har skrivit om sitt partis politiska historia och sedan tvingats pudla.
Kristersson, som själv ville avveckla välfärdsstaten, hävdade att den byggts upp under stor politisk samsyn.

Ebba Busch (KD) fick kritik för att skriva om historien när hon hävdade att Kristdemokraterna bildades för att ta kampen mot nazismen. Detta trots att partiet grundades först 1964 när skolans kristendomsundervisning debatterades.

– Vi grundades som en motrörelse till nazismen, och jag ser det som ett enormt underbetyg att ett parti som har rötter i nazismen kom in i riksdagen, sa Busch till DN.

Därefter strök KD en formulering på hemsidan om att:  

”Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazism. I Sverige bildades KD några år senare av andra skäl.” 

Men även Ulf Kristersson (M) har fått kritik för att frisera sitt partis politiska historia. 

Som ny socialförsäkringsminister 2011 skrev Kristersson i en debattartikel att ”den svenska välfärdsmodellen utvecklades under samsyn mellan höger och vänster”. Påståendet var en del av Alliansregeringens uppmärksammande av ”Svensk välfärdspolitik 100 år” och fanns även att läsa på regeringens hemsida.

Kristersson jämförde samtidigt sig själv med den legendariske socialministern Gustav Möller (S).

LOs välfärdsutredare Kjell Rautio kallade Kristerssons påstående för en ”direkt historieförfalskning”.

– Möller skulle rotera i sin grav om han hörde det, sa Rautio till AiP.

Ulf Kristersson fick förklara sin alternativa historieskrivning i en interpellationsdebatt i riksdagen.

– Det är väl snart så att det var ni som tog upp kampen för socialförsäkringarna precis som ni försöker inbilla folk att ni tog täten i kampen för rösträtt, sa riksdagsledamoten Peter Persson (S).

Läs mer: M-programmet är en historieförfalskning

Persson påminde om att Kristersson som Muf-ordförande tvärtom ville ”avveckla välfärdsstaten”.

Kristersson förklarade det med att det då inte fanns valfrihet och privata alternativ:

– När jag för 20 år sedan påpekade att det fanns väsentliga brister i monopolmodeller ska det ses i ljuset av en välfärdspolitik som systematiskt utestängde nästan alla former av alternativ och inte gav människor möjlighet till några egna beslut inom stora delar av välfärdspolitiken, sa Kristersson.

Men är detta en sann historieskrivning?

Kristersson menade som Muf-ordförande tvärtom att det var fel väg att öka valfriheten via pengsystem och privata alternativ inom en i övrigt gemensamt finansierad välfärd.

”Målet är inte ett checksystem med lite mer individuella val inom ramen för ett kollektivistiskt tänkande i övrigt. Målet är att den kollektiva välfärdspolitiken i alla dess former och skepnader måste göra andra förlegade socialistiska system sällskap på historiens skräphög”, skrev Kristersson i Svensk Tidskrift 1990.

Kristersson ville ”avskaffa… den generella välfärden” och istället införa ”en individuell välfärdspolitik”:

”Individen betalar sin sjukförsäkring själv, sparar för sin pension… familjen ordnar och finansierar omsorgen om barnen och de äldre. Vård- och omsorgstjänster liksom social- och pensionssystem kommer att erbjudas människor av privata företag på en välfärdsmarknad.”

Ulf Kristersson i Svensk Tidskrift 1990.

Ingen direkt ”samsyn mellan höger och vänster” således. 

Efter kritiken, i april 2012, höll socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ännu ett seminarium om ”Svensk välfärdspolitik 100 år”. 

Återigen hyllade Kristersson Gustav Möller (S).

– Min egen favorit.

Men i seminariehandlingarna var nu historien om välfärdens uppbyggnad ändrad till att:

”den svenska välfärdsmodellen (har) utvecklats genom både brett samförstånd och hårda konflikter”.

– Det går inte, tror jag, att reformera det som i dag brister om man inte förstår var det kommer ifrån, sa Kristersson.

Moderaterna använder fortfarande Gustav Möller (S) i sin kommunikation. Instagram 25 januari 2022.

2022 går Kristersson till val på en ”bidragsreform” med begränsningar av försörjningsstödet. Det ska bli svårare att kvalificera sig till trygghetssystemen och det ska finnas ett samlat ersättningstak.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska återinföras, en ny karensdag vid dag 15 och fler avtrappningar av ersättningen införas. Även nivån och taket i a-kassan ska sänkas och trappas av snabbare.

Om detta finns det inget som helst samförstånd mellan höger och vänster utan tvärtom hård konflikt.

– Det värsta Gustav Möller visste var ”Fattigvårdssverige”. Det är precis det här som Ulf Kristersson och Moderaterna håller på att föra in igen. Man skär i de generella trygghetssystemen, sjukförsäkringen och a-kassan. Effekterna blir att människor i större utsträckning står på socialkontoret med mössan i hand och får hela sin ekonomi genomlyst med ett individuellt behovsprövat stöd, sa Kjell Rautio på LO till AiP 2011.