Attacker mot civilsamhället tema för Palmedagen

Bild Olof Palme: Government of Spain. Bild KG Hammar, Mattias Blomgren.

Under pandemin har auktoritära regimer passat på att ytterligare skärpa tonen mot medborgerliga rättigheter, folkrörelser och fackförbund. Detta kommer årets Palmedagen 20 november handla om.

– Demokratin är på tillbakagång i coronapandemins spår, säger Jesper Eneroth, projektledare på Palmecenter. 

Under det senaste årtiondet har ett växande antal stater antagit nya lagar för att inskränka folkrörelsers möjlighet att verka. Kritiska röster tystas och oppositionella krafter bekämpas i bland annat Hong Kong, Burma, Zimbabwe och Belarus. 

– Detta är viktiga frågor att samtala om, risken finns att inskränkningar som sagts vara tillfälliga inte tas bort när pandemin är över, säger Jesper Eneroth. 

Årets Palmedagen blir för första gången ett hybridarrangemang där man kan delta antingen på plats i ABF-huset i Stockholm eller digitalt. 

– Vi ser framför oss att det blir ännu mer interaktivitet i år. Så vi ändrar formen lite så vi exempelvis kan ta in frågor inte bara i slutet av föreläsningen, säger Jesper Eneroth.

Palmecentret har också tagit fram en rapport, ”Varning, frihet i fara” skriven av frilansjournalisten Mats Wingborg som mer ingående går in på läget i sju olika länder. 

– Dagen kommer vara fullmatad med bra föreläsare och gäster så som före detta talmannen Birgitta Dahl och ärkebiskop emeritus KG Hammar, säger Jesper Eneroth. 

Forskaren Olle Törnqvist kommer hålla i ett pass och även Sara Kukka Salam och Nasra Ali. 

– Och så har vi Evert Svensson, tänk vad mycket han har gjort, han var exempelvis med och nominerade Martin Luther King till Nobels fredspris 1964, säger Jesper Eneroth. 

Evert Svensson är även en legendarisk ordförande för Broderskapsrörelsen (numera Tro och solidaritet) mellan 1968 och 1986 samt riksdagsledamot under 34 år och författare till en stort antal böcker. 

Palmedagen avslutas med ett tal av den nya partisekreteraren Tobias Baudin och ett enklare mingel.