Att starta en stadsvakt

I flera kommuner föreslår politiker från både höger och vänster olika typer av trygghetsledningscentraler och kommunala vaktstyrkor. I Kalmar finns konceptet sedan länge och Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, berättar i senaste avsnittet av podcasten Aktuellt i kommunpolitiken om fördelarna.