Att SD lurar väljare är ett hot mot svensk demokrati

SD är ett hot mot svensk demokrati, skriver Daniel Färm

TV4:s förödande granskning av Sverigedemokraternas trollfabrik visar hur viktiga nätkrigarna har varit för partiets framgångar. Att opinionsbilda på sociala medier och försöka påverka väljares uppfattningar är naturligt för alla partier. Sverigedemokraterna är det parti som har lyckats mobilisera och engagera flest på nätet. Problemet är att det har skett med fullständigt illegitima, extremt polariserande och djupt odemokratiska metoder.

Avslöjandet om Sverigedemokraternas systematiska och omfattande användande av anonyma påhopp, svartmålningar, hån, hat och hot kommer samma vecka som Tidöpartiernas attack på public service samt besluten om hur mycket lägre mediestöd som landets tidningar får tack vare högerpartiernas försämrade regler. Det accentuerar vikten av att både årets och 2026 års stora valrörelser blir ett vägval mellan att aktivt motverka svensk demokrati och att förstärka den.

Skulle de tappa sina nätkrigare, så skulle de också tappa många sympatisörer

Sverigedemokraternas kraftigt ökade stöd i de senaste valen beror i hög utsträckning på förmågan att vinna sympatier via sociala medier. Det ökade stödet för SD handlar inte om att skillnaderna i partiernas migrationspolitik skulle ha ökat i samma utsträckning. Eller att partiets lösningar på samhällsproblemen skulle ha blivit allt mer briljanta. Det handlar om kommunikation. Därför kommer Sverigedemokraterna att kämpa med näbbar och klor för att inte behöva säga upp ansvariga och lägga ned denna hårt kritiserade verksamhet. Skulle de tappa sina nätkrigare, så skulle de också tappa många sympatisörer. Samtidigt undergräver avslöjandena legitimiteten för Sverigedemokraternas ökade stöd. Eftersom det har åstadkommits med illegitima metoder.

Hur kan det ha gått så här långt? Hur kan Sveriges näst största parti ha kunnat avslöjas med att använda sig av en odemokratisk trollfabrik? Det beror på Sverigedemokraternas avsaknad av demokratisk ryggmärg, ovilja att hålla sig till samma spelregler som gäller för andra partier, hybris samt en närmast fanatiskt polariserande partikultur.

Valen 2024 och 2026 behöver handla om högerpartiernas angrepp på den svenska demokratiska modellen. Det understryks av såväl Jimmie Åkessons som statsminister Ulf Kristerssons reaktioner på avslöjandena.

Åkesson svar är djupt problematiska – av (minst) tre skäl:

SD har blivit som en sekt

  1. Det går inte att förneka att SD faktiskt driver en trollfabrik. Sverigedemokraternas krishantering har bland annat byggt på att ifrågasätta TV4:s påståenden om en trollfabrik genom att reducera frågan till en definitionsfråga och att man kan göra olika tolkningar av innebörden. Men att driva en trollfabrik handlar de facto om att aktivt, systematiskt och i omfattande skala påverka opinioner genom att anonymt sprida djupt vilseledande påståenden i syfte att påverka människors politiska uppfattningar. Kalla faktas granskning visar att det är precis vad som har skett från Sverigedemokraterna. De flesta väljare ser också detta. Men SD har blivit som en sekt. Inget som partiet gör kan vara fel. För många partiaktiva och SD-sympatisörer blir därför det lögnaktiga ifrågasättandet av hela granskningen en tacksam försvarslinje.
  2. Inte ”bara” oskyldig humor. Åkesson försökte även vifta bort avslöjandena om en trollfabrik genom att påstå att detta endast har varit ”korridorsnack” och enstaka inslag av satir och humor från enstaka individer. Det visar att beredskapen att ljuga och sprida en falsk bild genomsyrar hela partiet – ända upp till ledningen. Att ha många anställda som systematiskt och aggressivt agerar som avancerade nättroll är något helt annat än enstaka inslag av satir. Att SD i så hög utsträckning använder sig av hånfull humor är ett sätt att både få fram budskapen på ett sätt som gör att de får stor spridning – och att samtidigt kunna vifta bort seriös kritik med att det ”bara” handlade om humor. Deniability, kallas det på engelska. Det funkar – tills någon avslöjar det. Då kan skadorna på partiets förtroende bli irreparabla.
  3. Ingen stor konspiration mot SD. Åkesson hävdade på tisdagen att Kalla faktas avslöjanden var en del av en massiv inhemsk påverkansoperation från ”det vänsterliberala etablissemanget”. Återigen blir detta djupt polarisande och påhittade påstående något som för de flesta framstår som helt galet – men som kan fungera på många övertygade sverigedemokrater. Spridandet av skilda verklighetsuppfattningar riskerar att ytterligare skada svensk demokrati.

Om Kalla faktas avslöjanden hade handlat om en enstaka händelse, i ett i övrigt starkt demokratiskt parti, så hade det inte varit lika allvarligt. Men detta ska läggas ovanpå det faktum att SD har varit drivande i att på punkt efter punkt undergräva den svenska demokratimodellen. I måndags kom förslagen om att undergräva Sveriges Televisions, Sveriges Radios och Utbildningsradions viktiga demokratifunktioner. I strid med svensk tradition drev högerpartierna igenom detta utan att söka konsensus med Socialdemokraterna och den övriga oppositionen.

samma arroganta och polariserande förhållningssätt

Det är samma arroganta och polariserande förhållningssätt som när de nya mediestödsreglerna klubbades igenom. Nu ska Mediestödsnämnden fatta de första besluten om stödet, som många befarar kommer leda till en omfattande tidningsdöd, ökad borgerlig dominans och minskad mediemångfald.

TV4:s avslöjanden ska också läggas ovanpå Tidöpartiernas angrepp på Socialdemokraternas finansiering via folkrörelselotterier, på studieförbunden och folkbildningen, på civilsamhället och på fackföreningarnas rätt att själva bestämma om och hur de vill stödja ett politiskt parti. Den samlade bilden är mycket alarmerande. Högerpartierna håller på att sänka svensk demokrati. Helt skamlöst – för att gynna sig själva. Tidigare spärrar har släppts. Och drivande i detta har Sverigedemokraterna varit.

SD är ett större hot mot den svenska demokratiska modellen än vad många har befarat

Många av oss har varnat för SD:s odemokratiska ådra länge nu. TV4:s avslöjande och Tidöpartiernas många olika angrepp på demokratin visar att SD är ett större hot mot den svenska demokratiska modellen än vad många har befarat. Nu behöver statsminister Ulf Kristersson ställas till svars. För att ha hyllat detta extrema parti. För att ha legitimerat SD:s polariserande sätt att arbeta och driva opinion. Och för att ha gett ett uppenbart antidemokratiskt parti avgörande inflytande över regeringens politik. Det är svårt att ta statsministerns kritik av SD på allvar så länge som han låter sitt eget regeringsinnehav vara helt beroende av just det partiet.

Svensk demokrati är hotad – av SD. Inte genom att rösträtten ifrågasätts. Utan genom att pluralismen undergrävs, opinioner manipuleras, oberoende mediers möjligheter till granskning försämras och politiska motståndares förutsättningar att verka urholkas.

Det räcker nu! Nu behöver alla demokratiskt sinnade krafter ta fajten mot detta hot. Den som inte sluter upp i den kampen är själv en del av problemet.

Daniel Färm är politisk redaktör