Återuppta rådslagen

Bild: Kajetan Sumila

Socialdemokraterna har goda förutsättningar att kunna bygga en ny storhetstid. Ska detta lyckas krävs dock en stor och stark partiorganisation.

Många svenskar, såväl partivänner som övriga invånare, har uppfattningen att Socialdemokraterna inte längre är samma stora och mäktiga parti som det en gång var. Ja, vi har tappat allt för många medlemmar. Många S-föreningar har lagts ner eller för en tynande verksamhet.  De senaste allmänna valens resultat är de lägsta sedan 1920-talet och antalet ledamöter i riksdag, regioner och kommunfullmäktige är rekordlågt.

Men trots detta vill vi påstå att Socialdemokraterna är ett stort och starkt parti.  Vår styrka är nu att vi har fler anställda funktionärer än någonsin tidigare – både centralt och i distrikten och arbetarekommunerna. Riksdagsgruppen har nu fler anställda medarbetare än under de år när S-ledamöterna i riksdagens kammare var som flest. Fullmäktigegrupperna i regioner och kommuner har också ökat antalet anställda medarbetare.

Till ovanstående grupper tillkommer alla heltids-och halvtidsarvoderade förtroendevalda. Denna stora grupp av politiskt kunniga kvinnor och män besitter styrka och kraft, vilket är en stor tillgång för vårt parti. Inget annat parti kan ställa upp med så många heltids-och halvtidsarvoderade.

Tänk om vi kunde få alla dessa säkert minst tusen partivänner att leda en studiecirkel varje år. Vilken gigantisk politisk medlemskår vi skulle få i hela landet!

Vilken gigantisk politisk medlemskår vi skulle få i hela landet!

Även om antalet funktionärer och förtroendevalda är mycket stort, blir man även imponerad över partiets goda ekonomi i partidistrikt, arbetarekommuner och S-föreningar.

Det gäller nu att tillvarata dessa stora resurser som står till vårt förfogande.

Årets partikongress har valt Magdalena Andersson till ny partiordförande. Inte för att hon är kvinna, utan för att hon är den mest kompetenta personen att leda socialdemokratin och åstadkomma förändringar inom exempelvis välfärden och ekonomin, för att forma ett tryggt och starkt Sverige. Förutsättningarna för detta är mycket goda.

hon är den mest kompetenta personen att leda socialdemokratin

Om vi ska lyckas gäller det, precis som under tidigare år, att vi har en välfungerade och aktiv partiorganisation. Här kommer ett stort ansvar att vila på vår nye partisekreterare. Vi måste få en bättre aktivitet i partidistrikt, arbetarekommuner och S-föreningar, så att våra möten och sammankomster blir innehållsrika och trivsamma. Antalet medlemmar bör också bli fler och de måste få känna sig välkomma och få uppleva den fina socialdemokratiska sammanhållning, baserat på vän- och kamratskap, som alltid varit rådande i vårt parti.

För den politiska skolningen, och för att stärka medlemmarnas känsla av att vara delaktig i utformningen av vår politik, är det lämpligt att vi i vår återupptar vår tidigare tradition med ”rådslag” och valupptaktsmöten.

Kjell Nordström

fd riksdagsledamot                        

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.