Återinför systemet med kommunala tomter

Hur kan det bli möjligt för alla att ha tillgång till ett eget hem, oavsett inkomst eller social status?

Systemet med kommunala tomter och statliga lån var en del av den svenska välfärdsmodellen som byggdes upp efter andra världskriget. Nu behövs det återinföras.