Återhållsam glädje när planer presenteras för Norrbotniabanan

Peter Roslund och Helena Stenberg kan konstatera att ett mångårigt arbete för Norrbotniabanan med Socialdemokraterna i Piteå som pådrivande börjar ge resultat. Foto: Fredrik Mårtensson­

Regeringens besked att påskynda planeringen för hela Norrbotniabanans sträckning tas emot med återhållsam glädje i Piteå. 22 år har gått… Läs mera »