Åsa Westlund: Mer detaljstyrning väntar marknadsskolan

Foto bakgrund: Jessica Gow/TT Foto Åsa Westlund: Emmy Sjöblom

Den närmsta tiden kommer skolor runt om i landet drabbas av stora nedskärningar. Det kommer tyvärr drabba eleverna. Har Sverige inte råd att ge barn en skolgång när inflationen går upp?

Självklart har vi det. Att skära ned på Sveriges framtid, dagens elever, är ett medvetet val som regeringen och SD gjort. De valde att sänka skatten för dem som tjänar mest, i stället för att förhindra nedskärningar i skolan på grund av kostnadskrisen.

Vi socialdemokrater har tydligt visat att det går att göra andra ekonomiska prioriteringar i våra alternativa budgetförslag. Skolan, sjukvården och äldreomsorgen måste fungera även i en kostnadskris.

Nedskärningarna som nu väntar är illa. Och lika illa är det att regeringen inte stoppar vinstjakten i svensk skola.

I dag går pengar som skulle kunnat användas till mer lärarledd undervisning i stället till att betala för tomma platser, marknadsföring av friskolor och skolkoncernernas expansion.

Det möjliggörs av att skolpengen överkompenserar friskolor för kostnader och ansvar som bara kommuner har. Skattebetalarna tvingas betala skolägarna för något som de inte ens levererar. Dessutom tillåts friskolorna sortera ut de mest lönsamma eleverna.

På så sätt leder marknadsskolan både till ökad segregation och att skolans resurser blir till våffelstugor, skärgårdstomter och övervinster. 

Men för regeringen och SD spelar det ingen roll hur mycket friskolorna missköter sig. De är blinda för hur vinstjakten förstör svensk skola. I stället för att göra upp med marknadsskolan, är det hela tiden lärare och elever som ska anpassa sig för att vinstjakten i skolan ska kunna bevaras.

Ett sådant exempel är betygsfifflet. I stället för att utgå ifrån roten av problemet, att marknadsskolan har ökat betygsfifflet, så ska nu alla elevers betyg sättas på ett sätt som är enklare att kontrollera. Det är förstås nödvändigt om marknadsskolan ska finnas kvar. Men när undervisning och betygssättning måste anpassas efter vad som är förenligt med marknadsskolan är vi på fel väg. Det är ju undervisningen och betygsättningen som är viktigast, inte skolägarnas vinster.

Ett nytt exempel på hur SD och regeringen hellre försvarar vinstjakten än skolan kom i veckan när Totalförsvarets forskningsinstitut konstaterade att marknadsskolan utgör ett säkerhetshot. Men inte ens detta alarmerande faktum verkar få högern att tänka om. Marknadsskolan ska försvaras till varje pris.

Regeringen och SDs försvar av de privata vinstintressena i skolan leder till att allt till slut måste regleras och kontrolleras för att förhindra att vinstjakten leder till sämre kvalitet i undervisningen. Rätten till skolböcker. Tillgång till kemi- och idrottssalar. Tillgång till skolbibliotek med litteratur som är anpassad till målgruppen.

En del måste förstås regleras i skolan. Men ska alla självklarheter verkligen behöva regleras bara för att begränsa ett vinstintresse som egentligen inte borde ha i skolan att göra?

Och vilket samhälle får vi då? Vad händer när tilliten till lärarprofessionen ersätts med minutscheman även i skolan?

Vi närmar oss en punkt där högern för att komma till rätta med marknadsskolans avarter försöker reglera allt in i minsta detalj. I stället för att avskaffa marknadsskolan, ska vinstjakten räddas kvar med fler kontroller och administration. Och då blir lärare inte längre lärare utan en person som bockar av checklistor i olika dokument för att skolinspektionen ska kunna kontrollera dokumenten.

En sådan utveckling vore förödande för svensk skola.

Åsa Westlund (S) är gruppledare i utbildningsutskottet