Åsa Regnér på Barnrättsdagarna

Barnrättsminister Åsa Regnér (S) besökte i dag onsdag Barnrättsdagarna i Örebro, där hon bland annat lyfte FNs barnrättskonvention och regeringens prioriteringar för att stärka barns rätt i Sverige och globalt.

Barnrättsdagarna arrangeras årligen av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. På bilden träffar Åsa Regnér barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara