Annons:
Annons:

Åsa-Pia Järliden Bergström: Välkommen ut ur teorivärlden, Konjunkturinstitutet!

I veckan inledde den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet ett seminarium med följande enkla problembeskrivning: 1) Sverige har en hög arbetslöshet jämfört med andra länder, 2) Arbetslösheten är koncentrerad till unga, utrikes födda och personer med kort utbildning, och 3) Minimilönerna i Sverige är höga i ett internationellt perspektiv.